Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Listopad 2019

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy - Listopad 2019

Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania
i pojednania.

Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w listopadzie według „zestawu nr 16”.

Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest bardzo trudna. Stanowią oni ok. 5% całej ludności i ich liczba niestety nieustannie maleje. Kościół katolicki jet tam obecny w postaci 7 rożnych wspólnot kościelnych: niewielkich łacińskich i liczniejszych wspólnot innych obrządków. Oprócz nich zamieszkują ten rejon chrześcijanie niekatolicy: prawosławni, Ormianie, Chaldejczycy, melchici, maronici, Koptowie, protestanci, anglikanie. W tej wielkiej różnorodności chrześcijan na Bliskim Wschodzie potrzeba nieustannie spotkań w  duchu dialogu i pojednania. Ważne jest osiągniecie tej jedności zarówno między przywódcami tych religii i wspólnot, jak i między poszczególnymi wyznawcami, którzy na co dzień między sobą żyją i pracują.