Roczne Wypominki za za zmarłych na 2020r.

Roczne Wypominki za za zmarłych na 2020r.

W Biurze parafialnym lub w zakrystii przyjmujemy Wypominki Roczne na 2020r.    
Za zmarłych polecanych w Wypominkach Rocznych będziemy modlić się od Nowego Roku w każdą niedzielę przed Mszą Św. o 9.00  oraz w I piątki miesiąca w czasie Mszy św. o 17.00.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych zmarłych oraz polecajmy ich w tym szczególnym czasie modlitwie Kościoła, zamawiając wypominki za zmarłych.

 

Listopadowe jednorazowe Wypominki za zmarłych.
Za zmarłych polecanych w jednorazowych Wypominkach modlimy się w Sanktuarium Ukrzyżowania na Wzgórzu Kalwaryjskim w dniach od 2 do 8 listopada: na nabożeństwie o 16.30 oraz odprawiamy Mszę św. o 17.00. W niedzielę nabożeństwo o 8.30 i Msza św. o 9.00.

Odpusty za zmarłych.    
Wierni, którzy nawiedzą kościół 1 i 2 listopada mogą zyskać odpust zupełny za zmarłych.

W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych, można zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące.     
Odpusty te można  zyskać, pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św., Ojcze nasz, Wierzę w Boga, modlitwa na intencje Ojca Świętego oraz brak przywiązania nawet do grzechu lekkiego). Jednego dnia można zyskać odpust zupełny za jednego zmarłego (za duszę w czyśćcu cierpiącą).

Msze święte za zmarłych można zamawiać w Biurze parafialnym.

Msze św. gregoriańskiemożna zamawiać także w Biurze parafialnym lub telefonicznie.    
Msza gregoriańska (tzw. „gregorianka”) — to trzydzieści Mszy św. odprawianych codziennie przez kolejne dni w intencji jednej osoby zmarłej o darowanie jej kar w czyśćcu.  Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. W 1884r. Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że „zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą”.