Nowy Generał Zakonu Braci Mniejszych

Nowy Generał Zakonu Braci Mniejszych

Bracia Mniejsi, zgromadzeni na Kapitule Generalnej Zakonu w Rzymie, 13 lipca 2021 roku wybrali jako następcę św. Franciszka, Brata Massimo Fusarelliego. Nowy Generał jest z pochodzenia Włochem, a z wykształcenia patrologiem. Urodził się w roku 1963 roku. Został 121. następcą św. Franciszka z Asyżu.
Prosimy o modlitwę intencji nowego Generała naszego Zakonu oraz za żyjących i zmarłych naśladowców św. Franciszka z Asyżu w Zakonie Braci Mniejszych. Módlmy się  także o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszego franciszkańskiego Zakonu.