Nowenna do św. Franciszka z Asyżu do 3 października

Nowenna do św. Franciszka z Asyżu do 3 października

Modlitwa wstępna na każdy dzień
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego oświecił dusze nasze światłem Ewangelii, daj nam prosimy, przez zasługi świętego Ojca Franciszka, abyśmy żyli jak on Ewangelią, a przez to Ciebie wysławiali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Dzień pierwszy: O pokorze Świętego – 25.09.
Módlmy się:
Zbawicielu mój, w Twojej szkole nauczył się święty Franciszek największej pokory. Na tej drodze osiągnął nadzwyczajną doskonałość. A ja, grzeszny, nie potrafię zwyciężyć swej pychy. Spraw, Boże, abym naśladując świętego Franciszka mocno stał przy krzyżu Twego Syna. Święty Ojcze Franciszku, niech pokora twoja służy mi za wzór, bym pamiętał, że moje prawdziwe dobro nie polega na zaszczytach światowych, ale na radosnym znoszeniu wszelkich przeciwności życia dla Ukrzyżowanego Zbawiciela. Amen. 

Litania do świętego Franciszka
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;

Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami;
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej;
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa;
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej;
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych;
Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony;
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony;
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą;
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony;
Święty Franciszku, miłujący pokorę;
Święty Franciszku, wzorze pokuty;
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa;
Święty Franciszku, krysztale czystości;
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący;
Święty Franciszku, patriarcho ubogich;
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych;
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów;
Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla;
Święty Franciszku, pogromco szatana;
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego;
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej;
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro;
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata;
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich;
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących;
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy;
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga;
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata;
przepuść nam Panie;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata;
wysłuchaj nas Panie;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata;
zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku;
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór  życia i świętości  w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości.
Przez Chrystusa Pana naszego.     Amen.

Modlitwa końcowa na każdy dzień 
Święty Ojcze Franciszku, przebity świętymi ranami Chrystusa. Błagaj Dawcę drogocennego daru stygmatów, aby nas raczył oczyścić i odnowić w swoich świętych ranach.
K. Módl się za nami, święty Franciszku.
W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim. 

Módlmy się: 
Panie Jezu Chryste, który wśród oziębłości świata wyryłeś święte rany Twej męki na ciele Ojca naszego Franciszka, prosimy przez zasługi i za Jego przyczyną, daj nam łaskę ustawicznego noszenia Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen. 

Dzień drugi: O ubóstwie Świętego – 26.09.
Panie Jezu Chryste, spraw, bym nie przywiązując się do tego, co ziemskie, za Serafickim Ojcem moim mógł powiedzieć: «Bóg mój i wszystko». Święty Franciszku, wyjednaj mi choć cząstkę tych słodyczy, które ty czerpałeś z ubóstwa. Spraw, abym oświecony światłem Bożym, zdążał do życia ubogiego, jakie spędzał na ziemi Jezus. Amen. 

Dzień trzeci: O pokucie Świętego – 27.09.
O Zbawicielu mój, Jezu Chryste, jak wielka jest różnica między postępowaniem sługi Twego Franciszka a moim! On żył w zupełnym umartwieniu i wielkiej pokucie, a ja lękam się nawet myśli o pokucie. O wielki pokutniku! W ostatnich chwilach życia przepraszałeś swe ciało, że tak je męczyłeś, nie dozwól, abym przez zmysłowość, unikanie umartwień, żałował przy śmierci, że zanadto troszczyłem się o siebie, zapomniawszy o duszy. Amen. 

Dzień czwarty: O cierpliwości – 28.09.
Dzięki Ci składam, o Panie, za wszystkie cierpienia, jakie dotąd na mnie zsyłałeś i którymi nadal w swym miłosierdziu zechcesz mnie nawiedzać. Chwalebny i święty Ojcze Franciszku, wspieraj mnie Twoją cierpliwością; oświecaj mój rozum i serce, abym z radością i prawdziwą chwałą sług Bożych dobrowolnie przyjął cierpienia dla miłości Bożej. Amen. 

Dzień piąty: O miłości Boga – 29.09.
O Boże mój, Twój błogosławiony sługa, święty Bonawentura, porównał świętego Franciszka do węgla rozpalonego w ogniu Twojej miłości. Użycz mi choć małej iskierki z tego świętego płomienia, którym pałał Franciszek, bym idąc za jego przykładem, całkowicie poświęcił się Twojej miłości. O Święty Serafinie i Ojcze mej duszy, wyjednaj mi łaskę u Pana, bym troszczył się tylko o Jego chwałę. Amen. 

Dzień szósty: O miłości bliźniego – 30.09.
O Jezu mój, dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, które przez świętego Franciszka zesłałeś na świat. Daj mi łaskę do naśladowania gorliwości świętego mego Ojca; niech od tej chwili usilnie staram się o zbawienie dusz ludzkich. Święty Franciszku, wyjednaj mi łaskę, bym w bliźnim widział zawsze nie tylko brata, ale samego Zbawiciela, bo wtedy zapalony Bożą miłością stanę się Twoim naśladowcą. Amen. 

Dzień siódmy: O pobożności – 01.10.
Zbawicielu mój, daj mi żywą wiarę i gorącą miłość świętego Franciszka, aby źródła Twych łask nie były dla mnie daremne. Ty zaś mój Ojcze Franciszku, doskonały wzorze pobożności, wyjednaj mi, abym chwalił Boga myślą, mową i całym życiem na wieki. Amen. 

Dzień ósmy: Stygmaty Świętego – 02.10.
Panie Jezu, Chryste, błagam Cię przez zasługi świętego Ojca Franciszka, daj mi tę łaskę, abym żył dla Ciebie, któryś przez śmierć męczeńską obdarzył nas życiem wiecznym. Święty Franciszku, daj, bym całując rany twoje, zrozumiał jasno słowa: kochaj Boga, który przez nadmiar swojej miłości cierpiał i umarł za mnie. Amen. 

Dzień dziewiąty: Błogosławiona śmierć – 03.10.
Panie Jezu Chryste, daj mi łaskę radosnego pokoju w ostatniej chwili mojego życia. A ponieważ zwykle śmierć jest taka, jakim było życie, daj mi moc i wytrwałość w Twej służbie, abym zasłużył sobie na szczęśliwą śmierć. Święty mój Ojcze, Twoja cudowna śmierć napełnia mnie gorącym pragnieniem zbawienia. Jakże szczęśliwie umiera ten, który żył podobnie jak ty. Wyjednaj mi łaskę, bym mógł zasnąć w Panu śmiercią sprawiedliwych. Amen.