FRANCISZKAŃSKI RUCH APOSTOLSKI

Spotkania FRA odbywają się w piątki w klasztorze Franciszkanów przy parafii św. Bonawentury w Pakości:
– o 18.00 – Msza św. w kościele
– po Mszy św. spotkanie formacyjne w klasztorze
Młodzież zainteresowaną duchowością św. Franciszka z Asyżu na spotkania serdecznie zapraszamy!


Franciszkański Ruch Apostolski (FRA)
FRA jest wspólnotą ludzi młodych, głównie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, pragnących bliżej poznać Jezusa Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu.
FRA tworzą wspólnoty działające najczęściej przy naszych franciszkańskich klasztorach w różnych miejscowościach w naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu.
Formacja we FRA: odbywa się w trakcie cotygodniowych spotkań wspólnoty lokalnej FRA, dni braterstwa i dnia skupienia oraz letnich rekolekcji apostolskich.
Formacja we FRA obejmuje trzy płaszczyzny: ludzką, chrześcijańską i franciszkańską.

We FRA wyróżniamy trzy etapy formacji: formację wstępną, formację przygotowującą do przyrzeczeń i formację ciągłą. Każdy z tych etapów kończy się uczestnictwem w odpowiednich letnich rekolekcjach.
Młodzież FRA uczestniczy również w Mszach św., adoracjach Najświętszego Sakramentu oraz w innych spotkaniach modlitewnych. W ramach spotkań FRA jest również czas na rekreację, zabawę i śpiew. Wspólnota jest też bardzo dobrą okazją do poznania siebie.
Młodzież FRA angażuje się również w dzieła apostolskie na terenie Parafii, ze szczególną troską o osoby chore i starsze.
Młodzież FRA bierze udział również w Dniach Braterstwa, czyli 2-3 dniowych spotkaniach bratersko – modlitewnych dla całego FRA, które 3 razy w roku odbywają się w różnych miejscowościach przy naszych klasztorach.
Młodzież FRA ma również okazję by w czasie letnich wakacji wyjechać na 10 – dniowe rekolekcje zwane Alwerniami.