Oktawa Bożego Ciała 2009

Oktawa Bożego Ciała 2009

W niedzielę w oktawie Uroczystości Bożego Ciała na ścieżkach Kalwarii Pakoskiej odbyła się procesja eucharystyczna. Praktyka ta ma swoje początki już w 1661 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. przy kaplicy Wieczernik, która przenosi naszą myśl ku Ostatniej Wieczerzy i ustanowieniu Eucharystii, a nawiedzenie tej kaplicy w tym właśnie dniu obdarzone jest łaską odpustu zupełnego. Po Mszy św., w procesji, zatrzymując się przy czterech ołtarzach, udaliśmy się na Wzgórze kalwaryjskie, gdzie zostało udzielone błogosławieństwo.
Po zakończonej procesji eucharystycznej zgromadzonym wiernym udzielał błogosławieństwa prymicyjnego o. Konstanty.