ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU

Chronologia życia św. Franciszka
– czytaj

Pisma św. Franciszka:
– List do Wiernych I redakcja
– List do Wiernych II redakcja
– Napomnienia św. Franciszka
– Reguła zatwierdzona św. Franciszka
– Testament św. Franciszka
– Traktat o radości doskonałej

Modlitwy św. Franciszka:
– Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem
– Wykład modlitwy Ojcze nasz
– Modlitwy pochwalne odmawiane przy wszystkich Godzinach
– Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń
– Pozdrowienie błogosławionej Maryi Dziewicy
– Pozdrowienie cnót
– Zachęta do uwielbienia Boga
– Uwielbienie Boga Najwyższego
– Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego
– Modlitwa w czasie choroby
– Modlitwa Pochwalna i Dziękczynna

Modlitwy do św. Franciszka:
– Litania do św. Franciszka
– Nowenna do św. Franciszka
– Godzinki ku czci św. Franciszka
– Modlitwa Jana Pawła II do św. Franciszka

Franciszkański żłóbek
– czytaj