SAKRAMENTY

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Chrztu św. udzielamy:
– w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o 11.00.
– w pozostałe niedziele po Mszy św. o 11.00.

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej co najmniej na miesiąc przed planowaną datą Chrztu św.

Dokumenty potrzebne do chrztu św. dziecka:
– akt urodzenia dziecka
– dowody osobiste rodziców
– akt ślubu kościelnego (lub ślubu cywilnego)
– jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej parafii, to zezwolenie z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii

Rodzice chrzestni:
– ukończony 16 rok życia i po przyjęciu sakramentu Bierzmowania
– muszą być praktykującymi w sakramentach świętych (przystępują do Spowiedzi św. i Komunii św.)
– powinni być dla dziecka przykładem praktykowania w wierze oraz miłości do Boga i ludzi
– jeżeli nie są z naszej parafii, to „ zaświadczenie” ze swojej parafii zamieszkania, że mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakramentu Małżeństwa udzielamy:
– w soboty (poza Wielkim Postem) oraz w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

Nowożeńcy:
– aktualne świadectwo Chrztu świętego (ważne 3 miesiące do spisania protokołu przedślubnego)
– dowody osobiste
– świadectwo Bierzmowania oraz Pierwszej Komunii świętej
– świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej ( może być ksero)
– zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
– zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
– dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)
– gdy narzeczeni nie mieszkają w naszej parafii (oboje), to zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego
– spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej co najmniej 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu.

Świadkowie:
– dowody osobiste
– ukończony 18 rok życia
– wskazane by przystąpili do Spowiedzi św. i Komunii św.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Termin Bierzmowania w naszej parafii – jest podawany przez Kurię Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Potrzebne dokumenty:
– świadectwo Chrztu świętego
– jeżeli kandydat jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie z parafii zamieszkania
– udział w przygotowaniu do Bierzmowania w parafii zamieszkania
– udział w lekcjach religii w szkole (jeżeli kandydat jest w wieku szkolnym)

Świadkowie bierzmowania:
– powinni być po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do Spowiedzi św.
i Komunii św. oraz powinni być przykładem życia wiarą na co dzień dla kandydata do bierzmowania (najlepiej rodzice chrzestni)


SAKRAMENT POKUTY
Spowiedź św. w naszym kościele:
15 minut przed Mszą św.
– przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu
– w czasie rekolekcji parafialnych według podanego planu
– można również umówić się na Spowiedź św. indywidualnie z kapłanem
zachęcamy do comiesięcznej Spowiedzi św., szczególnie w pierwsze piątki miesiąca!

Warunki dobrej Spowiedzi św.:
– rachunek sumienia
– żal za grzechy
– mocne postanowienie poprawy
– szczera spowiedź
– zadośćuczynienie za grzechy


SAKRAMENT EUCHARYSTII
Termin Pierwszej Komunii św. w naszej parafii – sobota przed III niedzielą maja

Potrzebne dokumenty:
– świadectwo Chrztu świętego
– udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w parafii zamieszkania
– udział w lekcjach religii w szkole
– jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie na Pierwszą Komunię św. z parafii zamieszkania rodziców i dziecka

Przypominamy:
III Przykazanie Boże: „ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
I Przykazanie Kościelne: „W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie uczestniczyć”
III Przykazanie Kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.

Zachęta Kościoła Świętego: Uczestniczyć jak najczęściej we Mszy św. oraz przystępować jak najczęściej do Komunii św. (np. w czasie każdej Mszy św. w której uczestniczymy, w pierwsze piątki miesiąca, w czasie udzielania sakramentów świętych, na pogrzebach, itp.)

Warunki godnego przyjęcia Komunii św.:
– stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
– zachować post eucharystyczny – 1 godz. przed przyjęciem Komunii św.
– obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa, by Go w ten sposób uwielbić oraz uzyskać od Niego jak najwięcej łask
– zachować szczególne skupienie


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Udzielamy Sakramentu Namaszczenia Chorych:
-na życzenie Chorego lub Rodziny – jeżeli Chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny)
– w pierwsze środy miesiąca w czasie odwiedzin Chorych z Komunią św.
– na wezwanie do Chorego do domu z naszej parafii, w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia
– w kościele (np. z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy misji św.)

Uwaga: jeżeli sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu – to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona.

Stała opieka nad chorymiw pierwsze środy miesiąca – od godz. 8.00, w nagłych przypadkach o każdej porze. Chorych, których mamy odwiedzać w pierwsze środy miesiąca należy zgłosić w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

– udzielany jest mężczyznom po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego
– Wyższe Seminarium Duchowne w naszej franciszkańskiej Prowincji Zakonnej
pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się we Wronkach
osoby zainteresowane przygotowaniem do kapłaństwa w naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu, bliższe informacje mogą uzyskać w naszym franciszkańskim klasztorze w kancelarii parafialnej oraz na stronie naszej Prowincji Zakonnej: www.franciszkanie.net

Prośba: Módlmy się wszyscy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne!!!