KALENDARIUM KALWARII PAKOSKIEJ

Kalendarium Kalwarii Pakoskiej

1611 – Objęcie pakoskiej parafii przez Ks. Wojciecha Kęsickiego.

1628 – Początek powstania Kalwarii Pakoskiej. Oznaczenie  przez Ks. Wojciecha Kęsickiego, na podstawie dzieła holenderskiego mnicha Adrychomiusza, drewnianymi krzyżami  miejsc pod przyszłe kaplice Drogi Krzyżowej.

1629 – Zapisanie w sądzie grodzkim, przez wojewodę brzeskiego Michała Działyńskiego,własnej ziemi pod Kalwarię Pakoską.

1631 – 22 grudnia urzędowe wprowadzenie do Pakości Braci Mniejszych Obserwantów Reformatów. Przywilej Zygmunta III Wazy i Prymasa Jana Wężyka. Potwierdzenie fundacji Kalwarii w Pakości przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Klasztor w Pakości  jest dwunastą fundacją  tego zakonu w Polsce.

1635 – Wybudowanie przez dziedzica Bielaw i Piechcina Marcina Rudnickiego kaplicyp.w. Jezusa Ukrzyżowanego i Jego Matki Bolesnej, w formie drewnianej rotundy.

1639 – Wybudowanie kaplicy Więzienie i zamówienie obrazów u mistrza B. Strobla z Torunia przez hrabinę L. Niemojewską herbu Bersztyn z Lubienia Kujawskiego.

1646 – Poświęcenie kaplic: Wniebowstąpienie, Ogrojec, Wniebowzięcie, przez biskupa włocławskiego Aleksandra Gniewosza.

1647Uroczyste przekazanie Kalwarii w opiekę konwentu pakoskiego Zakonu Braci Mniejszych przez Ks. W. Kęsickiego. Śmierć Ks. Wojciecha Kęsickiego – 3 maja.

1654 – Okres „potopu”: dewastacja kaplic i obrazów kalwaryjskich, grabież kościelnych skarbców. Zamordowanie o. Urbana Sternalskiego.

1660 – Erygowanie Prokuratury Kalwarii bezpośrednio odpowiedzialnej za Kalwarię.

1661 – Budowa Kościoła Kalwaryjskiego.

1662 – Wybudowanie kaplic: Annasz i Pożegnanie przez burmistrza Pakości Leonarda Truszyńskiego.

1671 – 13 września przekazanie na rzecz Kalwarii srebrnego Krzyża z relikwią Drzewa Chrystusowego z franciszkańskiego Sanktuarium w Łąkach Bratiańskich.

1678 – Wybudowanie Pałacu Heroda przez proboszcza Kościelskiego Ks. Wiesza.

1684 – Wielki pożar miasta Pakości. Spłonęło archiwum parafialne.

1691 – 14 września konsekracja Kościoła Ukrzyżowania na Kalwarii przez biskupa Wojciecha Stanowskiego. Założenie Bractwa Pięciu Ran Chrystusa.

1692 – Wybudowanie kaplicy Trzeciego Upadku przez wielmożną Katarzynę Makowską z Dobieszewicz.

1723 – Wybudowanie kaplic: Wieczernik i Weronika przez chorążego bydgoskiego Marcina Umińskiego herbu Cholewa.

1725 – Odnowienie Kościoła kalwaryjskiego z fundacji Jakuba Działyńskiego, wojewody kaliskiego.

1769 – Bitwa Konfederatów Barskich. 97 poległych konfederatów pochowano w pobliżukaplicy Wniebowstąpienie.

1797 – 4 czerwca konsekracja odbudowanej kaplicy Więzienie Jezusa Chrystusa przez opata biskupa Michała Kosmowskiego.

1832Kasata klasztoru franciszkańskiego w Pakości przez rząd pruski. Reformaci zarządzali jeszcze Kalwarią do końca 1837r. Następnie Kalwaria pod opieką księży diecezjalnych.

1841 –Uczestnictwo 30 tysięcy pielgrzymów w Drodze Krzyżowej odprawianej przez arcybiskupa Marcina Dunina.

1864 – Żałobna manifestacja ludu wielkopolski po upadku powstania styczniowego.

1883 – Uroczystości z okazji dwusetnej rocznicy zwycięstwa Jana Sobieskiego pod Wiedniem.

1924 –Odbudowa kaplic przez Ks. Karola Kiełczewskiego.

1928 – Wielkopolskie obchody 300 – lecia założenia Kalwarii Pakoskiej.

1930 – Poświęcenie pomnika Serca Jezusowego przez Ks. Prymasa Augusta Hlonda.

1931 – 9 września powrót franciszkanów do Pakości i zamieszkanie na Kalwarii przy kościele Ukrzyżowania. Przy kościele św. Bonawentury posługiwali księża diecezjalni.

1933 – 3 maja po raz pierwszy uroczystości odpustowe na Kalwarii przy ołtarzu polowym.

1933/1934 – z okazji Roku Jubileuszowego w Kościele Powszechnym Kalwaria Pakoska mianowana jednym z kościołów stacyjnych.

1939 – Z powodu II wojny światowej wysiedlenie zakonników. Kościoły i kaplice magazynami III Rzeszy. Jedynie kaplica Grób Pański zachowała sakralny charakter.

1969 – Odprawienie Drogi Krzyżowej przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podniesienie Kalwarii Pakoskiej do rangi Kalwarii Prymasowskiej.

1971 – Decyzja Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego o zwróceniu franciszkankom kościoła i klasztoru św. Bonawentury w Pakości.

1975 15 listopada utworzenie Parafii p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, przy kościele Ukrzyżowania na Kalwarii Pakoskiej przez Prymas Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

1978 – Uroczystości związane z obchodami 350 – lecia istnienia Kalwarii Pakoskiej.

1980 – 23 kwietnia powierzono franciszkanom duszpasterstwo parafialne przy kościele św. Bonawentury.

1987 – Uroczystości z udziałem Ks. Prymasa Józefa Glempa z okazji 750 rocznicy przybycia franciszkanów na Kujawy.

2000 – Kościół Kalwaryjski wyznaczony Kościołem stacyjnym z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego.

2007 – 13 czerwca powstaje Fundacja „Kalwaria Pakoska”.

2011/2012 – Renowacja wystroju wnętrza kościoła kalwaryjskiego i jego zewnętrznej elewacji.

2013 –Uroczyste otwarcie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska”, jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk. Zakończenie kilkuletniej renowacji Kalwarii Pakoskiej. Wizyta na Kalwarii Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Michaela Perry OFM.

2014/ 2015 –
Dalsza renowacja wystroju kościoła kalwaryjskiego.

2015/2016 – Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Kościół Kalwaryjski wyznaczony przez Ks. Prymasa Wojciecha Polaka Kościołem Jubileuszowym.

2017/ 2018 – Dalsza renowacja wystroju kościoła kalwaryjskiego.

2018 – 14 września Kalwaria Pakoska została ogłoszona przez Prymas Polski Wojciecha Polaka  „Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pańskiej – Kalwaria Pakoska”.

2021 – 12 września w kościele kalwaryjskim modlitwa przed Relikwią Krzyża Świętego z okazji 350.lecia sprowadzenia Relikwii drzewa Krzyża Świętego na Kalwarię Pakoską.

2022 – 2/3 czerwca Nawiedzenie Kopii Jasnogórskiego Obrazu w kalwaryjskim kościele

2022 – czerwiec/lipiec zmiana wystroju prezbiterium w kalwaryjskim kościele