Renowacja kaplic kalwaryjskich 2009

Renowacja kaplic kalwaryjskich 2009

Rok 2009 owocuje gruntownym odnowieniem sześciu kolejnych kaplic: Wniebowzięcie NMP, Ogród oliwny, Jezus bierze krzyż, Pierwszy upadek, Spotkanie z Matką i Szymon z Cyreny.

Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy modlitwą i ofiarą przyczyniają się do rozwoju kultu Chrystusa Ukrzyżowanego na ziemi kujawskiej. Składamy także serdeczne podziękowanie darczyńcom, którzy dokonują wpłat na konto Fundacji „Kalwaria Pakoska” oraz instytucjom i urzędom, które wspierają renowację tej drugiej chronologicznie polskiej kalwarii.

o. Dacjan Marczak, kustosz Kalwarii Pakoskiej
oraz
Zarząd Fundacji „Kalwaria Pakoska”