Przyjęcie nowych osób do Żywego Różańca w naszej Parafii !!

Przyjęcie nowych osób do Żywego Różańca w naszej Parafii !!

W sobotę 2 grudnia w czasie Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się w naszej Parafii przyjęcie do Żywego Różańca do Róży Różańcowej Matki Bożej Fatimskiej. Święto patronalne Róża ta obchodzi 13 maja. Bardzo cieszymy się, że udało się utworzyć tę Różę Różańcową w Roku Jubileuszu 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie.
Niech wspólnota Żywego Różańca nadal rozwija się w naszej Parafii. Następną Różę Różańcową w naszej Parafii będziemy tworzyli pod wezwaniem św. Jana Pawła II.

Zapraszamy do wspólnego odmawiania Różańca św. w naszym kalwaryjskim kościele: w tygodniu codziennie o 16.30, a w niedziele o 8.00.

Najbliższe spotkanie dla Żywego Różańca oraz dla osób pragnących wstąpić do Żywego Różańca w naszej Parafii w sobotę 2 grudnia o 16.30. Serdecznie zapraszamy!

Żywy Różaniec w naszej Parafii spotyka się w Pierwsze Soboty Miesiąca:
o 16.30 spotkanie formacyjne
o 17.00 Msza św
. w intencji członków Żywego Różańca
– po Mszy św.
w ramach Pierwszych Sobót Miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokonalnemu Sercu Maryi (Różaniec oraz  15-to minutowe rozważanie tajemnic różańcowych). To piękny dar dla Matki Najświętszej na Jubileusz 100-lecia Objawień Fatimskich (2017r.)

Zachęcamy do włączenia się w naszej Parafii w kolejną Różę Różańcową pod wezwaniem św. Jana Pawła II.
Osoby  pragnące wstąpić do Żywego Różańca w naszej Parafii (nie muszą należeć  do naszej Parafii), zarówno kobiety jak i mężczyźni (mile widziana także młodzież) mogą zgłaszać się w zakrystii lub w biurze parafialnym. Odpowiednie deklaracje znajdują się w kościele na stoliku pod chórem lub poniżej.  

Z historii Żywego Różańca w naszej Parafii.
W sobotę 26 listopada 2016r.
w czasie Mszy św. o 17.00 została powołana w naszej Parafii pierwsza Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Święto patronalne Róża ta obchodzi 15 września. W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymały: legitymacje, Statut Żywego Różańca oraz rozważania tajemnic różańcowych. Mszy św. przewodniczył o. Robert Nikel ofm – proboszcz parafii.


Obowiązki w Żywym Różańcu:

– codzienne odmawianie i rozważanie jednej dziesiątki różańca św.
– raz w miesiącu wymiana tajemnic różańcowych w kościele (osoby chore w domu)
– udział raz w miesiącu w Mszach św. w intencji Żywego Różańca
– częste przystępowanie do sakramentów: Spowiedzi św. i Komunii św.
– rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udział w odpustach i procesjach maryjnych
– udziale w pogrzebie członka Żywego Różańca.

Członkowie Żywego Różańca mogą zyskać łaski odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

– przyjęcia do Żywego Różańca

– Bożego Narodzenia (25.12)
– Ofiarowania Pańskiego (2.02)
– Zwiastowania NMP (25.03)
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia NMP (15.08)
– Królowej Różańca św. (7.10)
– Niepokalanego Poczęcia NMP (8.12)

Żywy Różaniec
– to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline – Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez św. Jana Pawła II – liczy 20 osób.

Każda osoba z Róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych
Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach podawanych przez papieża (misyjnej i ogólnej), które są również zmieniane co miesiąc. Można do tej modlitwy dołączać także inne własne intencje.

 „Odmawiajcie codziennie Różaniec” (Matka Boża)
Deklaracja Przystąpienia do Żywego Różańca

Ja………………………………………………… ur. …………………….

Zamieszkały(a)……………………………………………………………..
adres

Parafia………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………

Proszę o przyjęcie do Żywego Różańca w parafii
pw. Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej w Pakości – Kalwarii

Zobowiązuję się do:
– codziennego odmawiania dziesiątki Różańca św.
– comiesięcznej wymiany tajemnic różańcowych w kościele
(osoby chore w domu)
– systematycznego udziału w Mszach św. w intencji żyjących
i zmarłych członków Żywego Różańca
– częstego przystępowania do sakramentów Pokuty i Eucharystii,
szczególnie z okazji uroczystości i świąt maryjnych oraz pierwszych
sobót miesiąca
– rozszerzania czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udziału w odpustach i procesjach maryjnych

……….…………………………………..
czytelny podpis

…………………………………                       ………….…………………………
podpis Ks. Dyrektora                              podpis Przewodniczącego