Kolekta z Pasterki na Archidiecezjalny Fundusz Życia

Po raz kolejny fundusze zebrane w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej podczas składki na Pasterce przeznaczone zostaną na Archidiecezjalny Fundusz Życia. Z jego środków utrzymywane jest Okno Życia i Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie.

W naszej archidiecezji od lat funkcjonuje Archidiecezjalny Fundusz  Życia, który został powołany w oparciu o decyzję Konferencji Episkopatu Polski. Głównym celem Funduszu jest troska o zachowanie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz stwarzanie warunków jego rozwoju. Po ubiegłorocznej Pasterce wpłaconych zostało przez część parafii 50 953 zł. Dzięki tym środkom w archidiecezji gnieźnieńskiej utrzymywane jest Okno Życia (konserwacja, utrzymanie numeru alarmowego itp.) oraz funkcjonuje Dom Matki i Dziecka, w którym w 2017 roku schronienie otrzymało 14  matek i 24  dzieci oraz 4 kobiety oczekujące dziecka. „Do naszego domu przyjmowane są samotne matki z dziećmi oraz kobiety oczekujące dziecka, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w dotychczasowym miejscu  zamieszkania. Do placówki przyjmowane są przede wszystkim osoby, które doświadczyły przemocy domowej i ubóstwa, straciły dach nad głową” – tłumaczy dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Krzysztof Stawski  Jak dodaje, głównym celem działalności placówki jest zapewnienie kobietom całodobowego schronienia i wyżywienia, a także pomoc w uregulowaniu spraw socjalno-bytowych i prawnych oraz wsparcie specjalistyczne i duchowe. – To wszystko jest możliwe dzięki wsparciu z Funduszu Życia. Dlatego dziękujemy wszystkim Tym, którzy w wigilijną noc poruszeni losem Bożej Dzieciny  postanawiają wspomóc wszystkich tych, których los również boleśnie doświadczył – mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.