Odnowienie Ślubów Małżeńskich i błogosławieństwo Rodzin

Odnowienie Ślubów Małżeńskich i błogosławieństwo Rodzin

 W Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa (31 grudnia) w naszym kościele na Pakoskiej Kalwarii w czasie Mszy św. o 9.00 i 11.00 (także w sobotę 30 grudnia o 17.00 ) będzie miało miejsce odnowienie Ślubów Małżeńskich, a po Mszy św. błogosławieństwo Rodzin. Serdecznie zapraszamy!

Historia święta Świętej Rodziny
W Oktawie Bożego Narodzenia obchodzimy święto Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach począwszy od XVIII wieku, a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele.

Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.

Zachęcamy do modlitwy w intencji wszystkich małżeństw i rodzin, także tych rozbitych i przeżywających problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje wzajemnej bezinteresownej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Módlmy się także o dobre katolickie wychowanie dzieci w rodzinach.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej.
Kapłan po homilii:
Drodzy Małżonkowie! Przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Dzisiaj zapraszam Was do ponowienia tego ślubowania. Jak w dniu ślubu, wezwijmy teraz pomocy Ducha Świętego.

Hymn do Ducha Świętego 
K : Drodzy Małżonkowie, na znak miłości i szacunku, podajcie sobie prawe dłonie. Spójrzcie sobie w oczy i kolejno powtarzajcie:

Najpierw mówią mężowie:
Żono – mając Boga w sercu / w obecności naszej rodziny i całego Kościoła / ponawiam wobec Ciebie swoje śluby małżeńskie / i obiecuję dołożyć starań /, aby w naszym życiu rodzinnym przebywał Chrystus: / ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską / oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, / tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, / w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

K: Teraz powtarzają żony:
Mężu – mając Boga w sercu / w obecności naszej rodziny i całego Kościoła / ponawiam wobec Ciebie swoje śluby małżeńskie / i obiecuję dołożyć starań /, aby w naszym życiu rodzinnym przebywał Chrystus: / ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską / oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, / tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, / w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Kapłan:
Dobry Boże, pobłogosław + i uświęć Twoje dzieci, złączone sakramentalnym węzłem małżeńskim. Mocą Ducha Świętego uzdalniaj tych małżonków do wzajemnej miłości i życia w duchu przebaczenia. Niech będą świadkami Twojej dobroci względem swoich dzieci i całego Kościoła. Amen

” Na czym polega miłość małżeńska?! :
– na kłóceniu się i godzeniu,
– na wytykaniu sobie błędów, i przebaczaniu,
– na milczeniu i rozmowie,
– na słuchaniu i zrozumieniu,
– na pewności i zwątpieniu,
– na byciu razem i daleko od siebie.
Jeśli potrafimy pomieścić w sobie te skrajności to znaczy, że dojrzeliśmy do kochania drugiej osoby i bycia kochanym.” – św. Jan Paweł II

Modlitwa Jana Pawła II za Rodziny
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem,
na wieki wieków. Amen.