Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Październik 2019

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy - Październik 2019

Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w październiku według „zestawu nr 15”.

Bardzo nam dzisiaj potrzeba wielkiego otwarcia się na tchnienie,  działanie Ducha Świętego, na Jego dary i charyzmaty, których od początku istnienia Kościoła Duch Święty udziela wierzącym w Chrystusa.
Tylko w mocy Ducha Świętego będziemy mogli przeżyć odnowę Kościoła, naszych Parafii i Rodzin.
Tylko w mocy Ducha Świętego każdy z nas będzie mógł przeżyć osobiste nawrócenie oraz umocnić i ożywić wiarę.

W mocy Ducha Świętego przeżyjmy owocnie, tegoroczny październik jako  Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez papieża Franciszka, głosząc z odwagą Ewangelię Jezusa Chrystusa słowem i świadectwem swojego życia.