Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Grudzień 2019

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Grudzień 2019

Ewangelizacyjna: Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.


Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w grudniu według „zestawu nr 17”.

Są na świecie  miejsca, gdzie dzieci mają wszystkiego pod dostatkiem, a czasami nawet więcej niż potrzebują. Są takie miejsca, gdzie wciąż trwa wojna, dlatego dzieci nie wiedzą co to pokój. Są miejsca gdzie dzieci umierają z głodu i miejsca, gdzie jedzenie wyrzuca się do kosza. A przecież to dzieci maja być przyszłością Kościoła. Dlatego Ojciec Święty prosi o modlitwę za wszystkie państwa, aby nie szczędziły wysiłków, by dzieciom  zabezpieczyć dobrą przyszłość.