Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej. Spotkanie dla rodziców – 22 stycznia

Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej. Spotkanie dla rodziców - 22 stycznia

W środę 22 stycznia o 17.30 spotkanie dla rodziców dzieci Klas III przygotowujących się w naszej Parafii do Pierwszej Komunii św. Rodziców zapraszamy także za Mszę św. o 17.00.

W każdą niedzielę dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w Mszy św. o 11.00.

W niedzielę 2 lutego  w święto MB Gromnicznej o 11.00 Msza św. połączona z poświęceniem świec. Dzieci mogą mieć świece od Chrztu świętego.

1. Data – sobota 16.05.2020r – o godz. 11.00
– zbiórka przed kościołem 10.45 dzieci wraz z rodzicami
– po Mszy św. wspólne zdjęcie i pamiątkowe obrazki

2. Deklaracje, metryki chrztu i pozwolenia
– deklaracje – trzeba wypełnić do końca września (oddają rodzice o. Proboszczowi)
– pozwolenie jeżeli dzieci są z innej parafii – wraz z deklaracją
– metryki chrztu św. dzieci, które były chrzczone poza naszą parafią – wraz z deklaracją 
– jeżeli dziecko jest nieochrzczone – prosimy to  zgłosić jak najszybciej

3. Przygotowanie etapami:

– Msze św. w niedziele o 11.00 (dzieci uczestniczą wraz z rodzicami) i po Mszy św. spotkania dla dzieci według ogłoszenia
– spotkania z katechezą dla rodziców – raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby po Mszy św. w niedzielę o 11.00

– 30.09.2019r. (poniedziałek) o 16.30 w czasie nauki dla dzieci w ramach Odnowienia Misji Świętych poświęcenie różańców

– 08.12. 20019r. (niedziela) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o 11.00 Msza św. i poświęcenie medalików Matki Bożej

– 06.01.2020r. (poniedziałek) – w uroczystość Trzech Króli o 11.00 Msza św. i poświęcenie modlitewników

– 02.02.2020r. (niedziela) w święto MB Gromnicznej o 11.00 Msza św. i poświęcenie świec. Dzieci mogą mieć świece od Chrztu świętego.

– 15.05.2020r. (piątek) – o 15.00 Spowiedź św. dla dzieci i rodziców


4. W ramach przygotowania dzieci:

– Nabożeństwa różańcowe w październiku (w tygodniu o 16.30, w niedziele o 10.30)
– Roraty w Adwencie (od poniedziałku do piątku o 17.00)
– W Wielkim Poście: Drogi Krzyżowe w piątki na Kalwarii (16.30) lub w kościele (17.00) oraz w niedziele w Gorzkie Żale (15.00)
– Wielkopostne  Rekolekcje szkolne dla dzieci – data będzie podana później
– Nabożeństwa majowe (w tygodniu o 16.30, w niedziele o 10.30)

5.  Szaty jednakowe dla dziewczynek i dla chłopców
– można zamówić nowe lub też odkupić używane szaty – kontakt z p. Katechetką

6. Jeden kamerzysta i jeden fotograf – dla wszystkich dzieci

7. Pierwsza Komunia św. bez alkoholu – dzieci składają przyrzeczenie abstynencji dzień po Komunii św. w czasie Mszy św. w niedziele o 15.00 – na jaki czas i czy w ogóle – ustalają z rodzicami (np. do 15-go czy 18-go roku życia).

8. Biały Tydzień po Pierwszej Komunii św.:
– codziennie do piątku dzieci uczestniczą w:
– nabożeństwach majowych o 16.30
– Mszach św. o 17.00 (w niedzielę o 15.00)

9. Pielgrzymka dzieci  do Sanktuarium – data będzie podana w późniejszym terminie

10. Dekoracja kościoła – chętne do pomocy osoby kontakt z p. katechetką

11. Sprzątanie kościoła  – rodzice po ustaleniu z p. katechetką

12. Opłata: 120 zł. – różance, medaliki Matki Bożej i łańcuszki, modlitewniki, pamiątki, dary ofiarne na Msze św.

13. Kwiaty, wystrój kościoła i dar dla kościoła – ustalają rodzice z o. Proboszczem i p. Katechetką