Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Luty 2020

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy - Luty 2020

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.


Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w lutym według „zestawu nr 19”.