Jak przyjmować Komunię duchową?

Jak przyjmować Komunię duchową?

Komunia duchowa

Arcybiskup Stanisław Gądecki przypomina: „Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie”.

 

W dniu 19 marca br. podczas Mszy św. odprawianej w Domu św. Marty Papież Franciszek odczytał tekst modlitwy i polecił ja odmawiać wszystkim, którzy uczestniczą ze swego domu we Mszy św. transmitowanej przez Internet. Nazwał ją “Aktem Komunii św. duchowej”. 

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,
uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję”.


Inne
formuły komunii duchowej

Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Dlatego z wiarą proszę: Panie Jezu przyjdź do serca mego, bo Cię bardzo kocham.         

O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Dlatego proszę przyjdź.    

O mój Jezu, wierzę w Ciebie w Najświętszym Sakramencie! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!

Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.