Przygotowania do Pierwszej Komunii św. w naszej kalwaryjskiej Parafii 8 – 9 czerwca

Przygotowania do Pierwszej Komunii św. w naszej kalwaryjskiej Parafii  8 - 9 czerwca

Po spotkaniach o. Proboszcza z rodzicami ustalono, że dzieci w naszej kalwaryjskiej Parafii przystąpią do Pierwszej Komunii św. w soboty 20 i 27 czerwca br.
Pierwsza Spowiedź św. w piątek przed Pierwszą Komunią św. Będzie także okazja do Spowiedzi św. dla rodziców i krewnych.

Nabożeństwa majowe z nauką – sobota 23 i 30 maja    
14.30 – I Grupa,
15.00 – II Grupa,
15.30 – III Grupa

Msze św. o 17.00 z próbą (08 – 09 czerwca)       
poniedziałek 08.06. – dzieci z rodzicami (z 20 czerwca)
wtorek 09.06. – dzieci z rodzicami (z 27 czerwca)

Msze św. o 17.00 z próbą (15 – 16 czerwca)          
poniedziałek 15.06. – dzieci z rodzicami (z 20 czerwca)
wtorek 16.06. – dzieci z rodzicami (z 27 czerwca)


Spowiedź św.  (poświęcenie szat pierwszokomunijnych)
piątek 19.06. o 15.30
–  dzieci, rodzice, krewni  
Uroczystość Pierwszej Komunii świętej    
Sobota 20 czerwca
o 11.00 
10.45 – zbiórka w kościele     
„Biały Tydzień” (21 – 23.06.)
Msze św.: w niedzielę o 12.15; w poniedziałek i wtorek  o 17.00 


Spowiedź św.
 (poświęcenie szat pierwszokomunijnych)
piątek 26.06.  o
15.30 – dzieci, rodzice, krewni
Uroczystość Pierwszej Komunii święte
Sobota 27 czerwca o 11.00
   

10.45 – zbiórka w kościele 
„Biały Tydzień” (28.06. – 30.06.)
Msze św.: w niedzielę o 12.15; w poniedziałek i wtorek  o 17.00     

 

FORMUŁA  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ
Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen

Dziecko czyniąc znak Krzyża św. mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan czyni znak krzyża i mówi: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Dziecko: Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam 9 lat. Przystępuje po raz pierwszy do Spowiedzi Świętej. (przy kolejnych Spowiedziach: ostatni raz byłem (byłam) u Spowiedzi św.…np. miesiąc temu, pokutę wypełniłem, żadnego grzechu nie zapomniałem i nie zataiłem). Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (wymienić należy szczerze swoje grzechy ciężkie i lekkie)
Dziecko po wyznaniu grzechów: Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy szczerze żałuję. Poprawę obiecuję. A ciebie, Ojcze proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Następnie kapłan daje naukę, zadaje pokutę i zachęca do żalu np. żałuj za swoje grzechy
Dziecko mówi po cichu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (3x dłonią uderza się w pierś)

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa:
KAPŁAN: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
Dziecko robi znak krzyża i mówi: : Amen

Po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się do dziecka słowami:
KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
Dziecko: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki
KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Dziecko: Bóg zapłać.

KAPŁAN
zapuka w konfesjonał i daje znak o zakończonej Spowiedzi świętej.