Pierwsza Komunia św. w naszej kalwaryjskiej Parafii

Pierwsza Komunia św. w naszej kalwaryjskiej Parafii

Po spotkaniach o. Proboszcza z rodzicami ustalono, że dzieci w naszej kalwaryjskiej Parafii przystąpią do Pierwszej Komunii św. w soboty 20 i 27 czerwca br.
Pierwsza Spowiedź św. dla dzieci w piątekprzed Pierwszą Komunią św. połączona z poświęceniem szat pierwszokomunijnych. Będzie także okazja do Spowiedzi św. dla rodziców i krewnych.

Spowiedź św.  (poświęcenie szat pierwszokomunijnych)
piątek 26.06.  o
15.30 – dzieci, rodzice, krewni
Uroczystość Pierwszej Komunii święte – Sobota 27 czerwca o 11.00
10.45 – zbiórka w kościele 
„Biały Tydzień” (28.06. – 30.06.)
Msze św.: w niedzielę o 12.15; w poniedziałek i wtorek  o 17.00

 

Spowiedź św.  (poświęcenie szat pierwszokomunijnych)
piątek 19.06. o 15.30
–  dzieci, rodzice, krewni  
Uroczystość Pierwszej Komunii świętej – Sobota 20 czerwca o 11.00
10.45 – zbiórka w kościele     
„Biały Tydzień” (21 – 23.06.)
Msze św.: w niedzielę o 12.15; w poniedziałek i wtorek  o 17.00 

Nabożeństwa majowe z nauką – sobota 23 i 30 maja
14.30 – I Grupa,
15.00 – II Grupa,
15.30 – III Grupa

Msze św. o 17.00 z próbą (08 – 09 czerwca)       
poniedziałek 08.06. – dzieci z rodzicami (z 20 czerwca)
wtorek 09.06. – dzieci z rodzicami (z 27 czerwca)

Msze św. o 17.00 z próbą (15 – 16 czerwca)          
poniedziałek 15.06. – dzieci z rodzicami (z 20 czerwca)
wtorek 16.06. – dzieci z rodzicami (z 27 czerwca)


FORMUŁA  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ

Dziecko czyniąc znak Krzyża św. mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan czyni znak krzyża.

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan: Na wieki wieków. Amen

Dziecko: Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam…. lat. (Przystępuje do Spowiedzi Świętej po raz pierwszy).
Podczas kolejnych Spowiedzi św.: Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam…. lat. Ostatni raz byłem (byłam) u Spowiedzi św.…np. miesiąc temu, pokutę wypełniłem (wypełniłam), żadnego grzechu nie zapomniałem i nie zataiłem (nie zapomniałam i nie zataiłam).
Obraziłem (obraziłam) Pana Boga następującymi grzechami: (należy szczerze wymienić swoje grzechy, ciężkie i lekkie)
Dziecko po wyznaniu grzechów:  Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy szczerze żałuję. Poprawę obiecuję. A ciebie, Ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. 

(Następnie kapłan daje naukę, zadaje pokutę, zachęca do okazania żalu: Żałuj za swoje grzechy)
Dziecko mówi po cichu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (3x dłonią uderza się w pierś)

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Dziecko robi znak krzyża i mówi: ,,Amen

Po udzielaniu rozgrzeszenia kapłan zwraca się słowami:
Kapłan:
Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
Dziecko: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki

Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Dziecko: Bóg zapłać.
Kapłan
zapuka w konfesjonał i daje znak o zakończonej Spowiedzi św.