Odpust na Kalwarii Pakoskiej – w środę 1 lipca. Zapraszamy!

Odpust na Kalwarii Pakoskiej – w środę 1 lipca. Zapraszamy!

Zapraszamy na Kalwarię Pakoską w środę 1 lipca na Odpust ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Suma Odpustowa  o 10.00 przy Kaplicy Kajfasz – Więzienie.

 

Terminy kolejnych odpustów na Kalwarii Pakoskiej w 2020r.:

15 sierpnia (sobota) – Odpust ku czci Wniebowzięcia NMP
– Suma Odpustowa o 12.00 przy Kaplicy Wniebowzięcie NMP

20 września (niedziela) – Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego
– o 11.30 nabożeństwo na Wzgórzu Kalwaryjskim przy ołtarzu polowym.
– o 12.00 Suma Odpustowa przy ołtarzu polowym oraz uczczenie Relikwii Krzyża Świętego.
Po Sumie Odpustowej Franciszkańska Biesiada
W sobotę 19 września o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele św. Bonawentury i Droga Krzyżowa na Kalwarii

Bracia Mniejsi Franciszkanie z Pakości