Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Lipiec 2020

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy - Lipiec 2020

Intencja powszechna: za nasze rodziny.   
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz dobre rady innych.


Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w lipcu według „zestawu nr 4”.

Św. Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consorcio” napisał: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny”. Dzisiaj jest to wprost konieczne, bo coraz trudniej o kochające się rodziny, gdzie panuje miłość oraz zdrowe i dobre relacje. Stąd prośba papieża Franciszka, aby modlitwą wesprzeć każdą rodzinę oraz otoczyć ją szacunkiem i miłością. Ważne jest, aby rodziny w kryzysie nie pozostawić samym sobie. Stąd potrzebna jest sąsiedzka pomoc, duchowe i modlitewne wsparcie, a czasem także dobra rada.