Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Ogłoszenia duszpasterskie - II Niedziela po Bożym Narodzeniu

W pierwszą sobotę (02.01.) – przygotowujemy się przez Nowennę do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, które zaplanowane jest w naszej Parafii w dniach 12 – 13 października 2021r. O 17.00 Msza Święta za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i Różaniec święty wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.
W styczniu Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się według Zestawu nr 10. Zachęcamy do włączenia się w Żywy Różaniec w naszej Parafii. Deklaracje na stoliku pod chórem.

W niedzielę (03.01.) Msze św. o 9.00, 10.00, 11.00. Zachęcamy do udziału w Mszach świętych oraz do Spowiedzi świętej i do Komunii świętej.

W środę (06.01.) – uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze święte o 9.00, 10.00, 11.00. We wtorek (05.01.) Msza święta o 17.00 także z uroczystości Objawienia Pańskiego. Modlimy w intencji misji i misjonarzy. Na każdej Mszy świętej poświęcenie kredy, kadzidła i mirry. Kolekta jest przeznaczona na cele misyjne.
W czasie Mszy świętej o 11.00 poświęcenie modlitewników dzieciom klas III przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej w naszej Parafii. Dzieci zapraszamy wraz z rodzicami.

W pierwszy czwartek (07.01.) – o 16.30 Spowiedź święta. O 17.00 Msza święta o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za ministrantów i ich Rodziny. Od 19.00 – 20.00 comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do Spowiedzi świętej.

W piątek (08.01.) – przed południem przełożone ze środy odwiedziny Chorych z Komunią święta.   
O 17.00 Msza święta w intencjach zbiorowych do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, za które można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Intencje można składać do skarbonki pod chórem lub w zakrystii.

W przyszłą  niedzielę (10.01.) – Święto Chrztu Pańskiego. Msze święte o 9.00, 10.00, 11.00, połączone z odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu św.

Spotkania kolędowe w naszej Parafii w 2021r.
W związku z zarządzeniem Metropolity Gnieźnieńskiego Ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, spotkania kolędowe w naszej Parafii odbywają się w zmienionej formie,
i rozpoczęły się  w sobotę 2 stycznia 2021r.
Zapraszamy do kościoła przedstawicieli Rodzin z danej ulicy, według podanego planu, od poniedziałku do piątku na Msze Święte „kolędowe” o 10.00 lub 17.00, a w soboty na Msze Święte „kolędowe” tylko o 10.00 (w soboty o 17.00 Msza Święta z niedzielnego formularza dla wszystkich). Tych którzy dysponują wolniejszym czasem przed południem, zachęcamy do udziału w Mszach Świętych „kolędowych” o 10.00.
Po Mszy Świętej, Rodziny naszej Parafii zostają zawierzone Świętej Rodzinie z Nazaretu. Następnie przedstawiciel Rodziny otrzymuje buteleczkę z wodą święconą, obrazek z modlitwą kolędową do odmówienia w domu oraz parafialny folder na 2021r. Będzie można je także zanieść ludziom chorym i starszym w naszej Parafii.
Złożona w czasie Mszy Świętej ofiara kolędowa jest przeznaczona na dalszą renowację naszego kalwaryjskiego kościoła oraz na potrzeby naszej parafii, kalwarii i kalwaryjskiego klasztoru. Za każdą złożoną na ten cel ofiarę wyrażamy z serca płynące: „Bóg zapłać”!
Plan spotkań kolędowych w kościele na Mszach Świętych jest podany w gablotce i na naszej stronie internetowej.

Można jeszcze składać Wypominki Roczne za zmarłych na 2021r., za których modlimy się w każdą niedzielę o 8.40 oraz w pierwsze piątki miesiąca w czasie Mszy św. o 17.00.
Pod chórem do nabycia czasopismo: Przewodnik Katolicki. Opłaty za czasopisma składamy do skarbonki.

Wyrażamy wdzięczność za każdą Waszą modlitwę oraz za złożone dzisiaj ofiary.
Niech Dobry Bóg Wam i waszym Rodzinom obficie błogosławi, a Święta Rodzina z Nazaretu otacza swoją przemożną opieką.

Z darem modlitwy Bracia Mniejsi Franciszkanie z Pakości – Kalwarii