Spotkania kolędowe w naszej Parafii odbywają się w kościele – do 19 stycznia 2021r. Modlitwy do odmówienia w domu.

Spotkania kolędowe w naszej Parafii odbywają się w kościele - do 19 stycznia 2021r. Modlitwy do odmówienia w domu.

W związku z zarządzeniem Metropolity Gnieźnieńskiego Ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, w naszej Archidiecezji Gnieźnieńskiej nie będzie w Parafiach tradycyjnej kolędy. Spowodowane to jest pandemią koronawirusa.

Spotkania kolędowe w naszej Parafii odbywają w zmienionej formie i potrwają do 19 stycznia 2021r.     
Zapraszamy przedstawicieli Rodzin z danej ulicy, według podanego planu, na wspólną modlitwę do kościoła:
– od poniedziałku do piątku Msze Święte”kolędowe”o 10.00 i 17.00;
– w soboty Msza Święta „kolędowa” tylko o 10.00 (w soboty o 17.00 Msza Święta z
niedzielnego formularza  dla wszystkich).
Tych którzy dysponują wolniejszym czasem przed południem zachęcamy do udziału w Mszach Świętych „kolędowych” o 10.00.


Po Mszy Świętej Świętej Rodzinie z Nazaretu zawierzamy Rodziny naszej Parafii  i mieszkańców z danej ulicy.

Następnie przedstawiciel Rodziny otrzymuje buteleczkę z wodą święconą, obrazek z modlitwą kolędową do odmówienia w domu oraz nasz parafialny folder na 2021r. Można je także zanieść ludziom chorym i starszym w naszej Parafii.
Złożona z tej okazji ofiara kolędowa będzie przeznaczona na dalszą renowację naszego kalwaryjskiego kościoła oraz na potrzeby naszej parafii, kalwarii i kalwaryjskiego klasztoru. Za każdą złożoną na ten cel ofiarę wyrażamy z serca płynące: „Bóg zapłać”!


Oto plan kolędowych spotkań w naszym kalwaryjskim kościele w 2021r.:
   

Sobota – 2 stycznia 2021r. – Msza św. o 10.00.  
Ludkowo Żwirownia 14 – 16, Mielno, Zalesie Barcińskie, Ludkowo 16n – 19    

Poniedziałek  – 4 stycznia 2021r.  – Msze św. o 10.00 i 17.00.     
ul. Krzyżanowskiego

Wtorek  – 5 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.               
Ludkowo Pałac, Ludkowo Spółdzielnia 25 – 39, Ludkowo Parcele 1 – 23

Czwartek – 7 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.                      
ul. Mieleńska 19A – 33 Ludkowo 41 – 51, ul. Ks. Kęsickiego

Piątek – 8 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.        
ul. 600-lecia, ul. Kasprowicza, ul. Pałucka, ul. Piłsudskiego  

Sobota – 9 stycznia 2021r. – Msza św. o 10.00.   
Radłowo 1 – 21, 109

Poniedziałek – 11 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.    
ul. Radłowska 33 – 37, 42, 44, ul. Cmentarna, Radłowo 111 – 113

Wtorek – 12 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.     
ul. Wyszyńskiego 1 – 55 (nieparzyste)

Czwartek – 14 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.
ul. Wyszyńskiego 2  – 50, 96,98 (parzyste)           

Piątek – 15 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.                
ul. Wyszyńskiego 52 – 92 (parzyste i nieparzyste)

Sobota – 16 stycznia 2021r.  – Msza św. o 10.00.                                  
Dla tych Rodzin, których przedstawiciele nie mogli uczestniczyć w Mszach Świętych w wyznaczonym terminie

Poniedziałek– 18 stycznia 2021r. – Msze św. o 10.00 i 17.00.     
ul. Działyńskich, ul. Ks. Kurzawskiego, ul. Szenica

Wtorek – 19 stycznia 2021r.
– Msze św. o 10.00 i 17.00.    

ul. Przybyszewskiego, ul. Barcińska 24 – 58 

Prosimy o zgłoszenie się w Biurze parafialnym rodzin i osób, które w ostatnim czasie (np. od ostatniej kolędy) zamieszkały na terenie naszej kalwaryjskiej Parafii.  Prosimy także o informacje o rodzinach, które w ciągu ostatniego roku wyprowadziły się z naszej Parafii.  Z góry bardzo za to dziękujemy.

 

 

Modlitwa do Świętej Rodziny   – do odmówienia w domu.
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne.
W Świętej Rodzinie z Nazaretu dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.
Święta Rodzino z Nazaretu wspomagaj rodziny w ich potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na rodziny w naszej Parafii. Niech każda rodzina stanie się Domowym Kościołem, w którym panują wzajemna miłość, zgoda i pokój.
Święta Rodzino z Nazaretu, w której Opiekun – św. Józef jest wzorem ojcowskiej miłości, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy pod Twoją opiekę nasze rodziny, prosząc, by rodzice i dzieci, starsi i młodzi byli złączeni Bożą miłością. Z wiarą i ufnością przedstawiamy w modlitwie pragnienia i potrzeby wszystkich mieszkańców naszej Parafii.
Święta Rodzino z Nazaretu prosimy: za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości. Za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za dzieci i młodzież – niech napełniają domy i rodziny radością. Za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do sakramentu małżeństwa. Za ludzi starszych, którzy z dnia na dzień szczegolnie zbliżają się do Domu Ojca.
Święta Rodzino z Nazaretu prosimy za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, za samotnych i opuszczonych, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich. Za rodziny rozbite i za te, którym grozi rozwód, niech w ich trudnym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie wzajemna niechęć i egoizm.
Święta Rodzino z Nazaretu strzeż nasze rodziny, prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Spraw, aby żyjąc według Bożego prawa i Bożych przykazań, dążyli do zbawienia i szczęścia wiecznego w niebie.
Zmarłych w naszych w rodzinach, parafii i wspólnocie zakonnej polecamy Boże Twojemu Miłosierdziu. Amen.

 

Modlitwa błogosławieństwa Rodzin – do odmówienia w domu.

Śpiew kolędy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Lektura Pisma: (Łk 9, 1-9)
Z Ewangelii wg św. Łukasza
Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Prośby: Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego:
Panie obdarz naszą rodzinę (nas) swoim pokojem

 Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne,
– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją obecnością.

Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli Ojca,|
– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami.

Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany,
– zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości.

Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę,
– przynieś naszej rodzinie (nam) ulgę w cierpieniach i niepokojach, i obdarz radością.

Modlitwa: Ojcze nasz

Modlitwa: Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie: Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Śpiew kolędy