Wielki Post 2021 na Kalwarii Pakoskiej

Wielki Post 2021 na Kalwarii Pakoskiej

W piątki Wielkiego Postu odprawiamy na kalwaryjskich dróżkach Drogę Krzyżową o godz. 9.00 i 16.30. Rozpoczynamy przy kaplicy Piłata. Zachęcamy do udziału w Drogach Krzyżowych na Kalwarii. Przypominamy o obowiązku zasłania ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu społecznego. 
Po Drodze Krzyżowej o 9.00 w kalwaryjskim kościele Obrzęd Komunii świętej. Ze względu na ograniczenia i limity nie będzie Mszy Świętej.
Po Drodze Krzyżowej o 16.30, w kalwaryjskim kościele o 17.30 Msza Święta.


W Wielkim Poście  nabożeństwa pasyjne w kościele kalwaryjskim:

– Droga Krzyżowa w piątki o 17.00 i uczczenie Relikwii Krzyża Świętego
– po Drodze Krzyżowej w piątki o 17.30 Msza św. w intencjach zbiorowych do Bożego Miłosierdzia (intencje można składać do skarbonki pod chórem lub w zakrystii)

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 15.00, a po nich Msza św.

 

Przygotowując się do Wielkiego Jubileuszu 400-lecia założenia Jerozolimy Kujawskiej (1628 – 2028) serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Męki Pańskie do udziału w pasyjnych nabożeństwach na Kalwarii w Pakości. Dla rozpamiętywania tajemnic naszego Odkupienia zostały w Pakości odmierzone dróżki jerozolimskie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w roku 1628 i zbudowane liczne kaplice (Kronika Klasztoru OO. Reformatów w Pakości). Przez blisko cztery stulecia pątnicy z bliska i z daleka przybywają do Pakości, aby rozmyślać nad Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dokonuje się to w szczególny sposób na ścieżkach kalwaryjskich, odmierzonych na wzór dróżek jerozolimskich, w wyjątkowym otoczeniu przyrody i scenerii późnobarokowej architektury, zagłębiając się w wiekowe teksty, przekazywane początkowo w formie ustnego przekazu, a następnie spisane. Wszystkie te elementy, budujący owoc wiary i pobożności pokoleń, są dla nas nie tylko świadectwem minionych czasów, ale zaproszeniem i wezwaniem do praktykowania także dzisiaj tych swoistych „ćwiczeń duchownych” prowadzących do uświęcenia naszej codzienności.
Szczególne i najważniejsze uroczystości to noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy celebrujemy Obchody Kalwaryjskie. Rozpamiętujemy wtedy tajemnice Męki i Śmierci Chrystusa Pana w tym czasie, kiedy przeżywamy je także w Liturgii. Część I Obchodów – Droga Pojmania, Wielki Czwartek o godz. 20.00 – rozpoczęcie w kościele św. Bonawentury, następnie, nawiedzając poszczególne kaplice, rozważamy wydarzenia od Ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, aż po przedstawienie Jezusa przed sądem u Kajfasza. Część II Obchodów – Droga Męki, Wielki Piątek o godz. 3.00 –  rozpoczęcie przy kaplicy Kajfasz – Więzienie, następnie rozważamy wydarzenia od oskarżenia Jezusa przed Piłatem aż do złożenia do Grobu.