Wielki Czwartek na Kalwaryjskim Wzgórzu w czasie pandemii – 1 kwietnia 2021r.

Wielki Czwartek na Kalwaryjskim Wzgórzu w czasie pandemii – 1 kwietnia 2021r.

Wielki Czwartek (1 kwietnia 2021r.) na Kalwaryjskim Wzgórzu w czasie pandemii koronawirusa.
Pamiętajmy o dystansie społecznym, o ograniczeniach i obostrzeniach sanitarnych oraz o zakrywaniu ust i nosa. W uroczystościach można uczestniczyć także na zewnątrz kościoła.

O 17.00 w kalwaryjskim Sanktuarium Ukrzyżowania Msza św. Wieczerzy Pańskiej  – na pamiątkę ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
W tym roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii, w sposób szczególny pragniemy sobie na nowo uświadomić wartość Mszy świętej , Komunii świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym codziennym chrześcijańskim życiu.

Z powodu pandemii nie będzie obrzędu umywania nóg oraz Komunia święta nie będzie udzielana pod dwoma postaciami.
Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „Ciemnicy” (w kościele) i adoracja do 22.00.


Na Kalwarii Pakoskiej o 20.00 pierwsza część Obchodów Kalwaryjskich „Droga Pojmania” – wyjście z kościoła św. Bonawentury. Z powodu pandemii pamiętajmy o dystansie spolecznym oraz o zakryciu ust i nosa.


Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody TRIDUUM PASCHALNEGO, w czasie którego wspomina Mękę, Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa sakramentów Eucharystii oraz Kapłaństwa.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. W tym dniu, jeszcze przed  rozpoczęciem Triduum Paschalnego, we wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia MSZĘ ŚWIĘTĄ KRZYŻMA . Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych MSZĄ ŚWIĘTĄ WIECZERZY PAŃSKIEJ  rozpoczyna się Triduum Paschalne. Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie EUCHARYSTII  oraz KAPŁAŃSTWA. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie Kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

W liturgii podczas śpiewu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans umywa i całuje stopy wybranym mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

Po zakończeniu Mszy św. opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. CIEMNICY. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwa także w Wielki Piątek, aż do rozpoczęcia Liturgii na cześć Męki Pańskiej. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusu, świec i wszelkich ozdób.