Wigilia Paschalna na Kalwaryjskim Wzgórzu w czasie pandemii – 3 kwietnia 2021r.

Wigilia Paschalna na Kalwaryjskim Wzgórzu w czasie pandemii – 3 kwietnia 2021r.

O 19.25 – Różaniec wynagradzający  Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I Soboty Miesiąca
O 20.00  WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
, poświęcenie ognia i paschału oraz uroczysta Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu świętego (przynosimy ze sobą świece). Jest to najważniejsza Liturgia w całym Roku Liturgicznym w Kościele. Ze względu na pandemię poświęcenie ognia i paschału odbędzie się wewnątrz kościoła. Pamiętajmy o dystansie społecznym, o ograniczeniach i obostrzeniach sanitarnych oraz o zakrywaniu ust i nosa. W uroczystościach można uczestniczyć także na zewnątrz kościoła.


WIELKANOC rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca WIGILIĄ PASCHALNĄ. Rozpoczyna ją LITURGIA ŚWIATŁA. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.
Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – EXULTET, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca uroczysty śpiew „Alleluja”.

Celebrans dokonuje także poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną udziela się Chrztu Świętego katechumenów, udzielając im zarazem Bierzmowania i Pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się EUCHARYSTIĄ oraz w niektórych parafiach procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Zgodnie z dawną tradycją w wielu miejscach w Polsce PROCESJA REZUREKCYJNA  nie odbywa się w Noc Zmartwychwstania, ale o świcie w niedzielny poranek. Ze względu na pandemię nie będzie w tym roku procesji rezurekcyjnej.

NOC PASCHALNA oraz NIEDZIELA WIELKANOCNA to największe święto chrześcijańskie, to właśnie ów pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok.