Odwołany Odpust Emaus na Kalwarii Pakoskiej. Nie będzie tradycyjnego kulania pomarańczy!

Odwołany Odpust Emaus na Kalwarii Pakoskiej. Nie będzie tradycyjnego kulania pomarańczy!

Niestety kolejny raz, ze względu na pandemię koronawirusa, odwołany zostaje Odpust Emaus na Kalwarii Pakoskiej w Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021r. Nie będzie także tradycyjnego kulania pomarańczy!


Zgodnie z tradycją (od początku XVIII w.) , w świąteczny Poniedziałek Wielkanocny mieszkańcy Pakości i przybyli goście uczestniczą w odpuście Emaus.

Ewangelia podczas drugiego świątecznego dnia nawiązuje do drogi, jaką dwaj uczniowie Jezusa odbyli z Jerozolimy do wioski Emaus. W tradycji Kościoła ten tekst Ewangelii jest głęboko osadzony w korzeniach zmartwychwstania Chrystusa.

Tradycyjnie Odpust Emaus w Pakości  rozpoczyna się  w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 14.00 w kościele św. Bonawentury odczytaniem pierwszej części Ewangelii o uczniach zdążających do Emaus, a następnie wyrusza procesja z Relikwiami Krzyża św. na Wzgórze Kalwaryjskie, gdzie odczytany jest drugi fragment Ewangelii o uczniach zdążających do Emaus. W Sanktuarium Ukrzyżowania na kalwaryjskim Wzgórzu po odmówieniu modlitw w celu zyskania odpustu zupełnego, następuje uczczenie Relikwii Krzyża Świętego (największa cząstka Relikwii Krzyża Świętego w Polsce).

Po uczczeniu Relikwii Krzyża Świętego wszyscy udają się do ołtarza polowego na Wzgórzu Kalwaryjskim,  gdzie odbywa się kolejna część odpustu – zabawy dla dzieci. Oprócz przeróżnych zabaw, piosenek i konkursów dla dzieci, tradycyjną zabawą jest kulanie pomarańczy, któremu służą specjalnie przygotowane kije.

Zakończeniem radosnego świątecznego popołudnia jest obdarowanie wszystkich dzieci  słodyczami.


Franciszkanie bardzo serdecznie
zapraszają na Kalwarię Pakoską na Odpust Emaus….  w Poniedziałek Wielkanocny 2022r!!…. szczególnie dzieci wraz z rodzinami! Do zobaczenia !!