Rok Rodziny „Amoris laetitia” do 26 czerwca 2022r.

Rok Rodziny „Amoris laetitia” do 26 czerwca 2022r.

W piątek 19 marca 2021 r. rozpoczął się ustanowiony przez Papieża Franciszka Roku Rodziny Amoris Laetitia, który potrwa do 26 czerwca 2022 r. i zakończy się podczas X Spotkania Rodzin w Rzymie.

Papież Franciszek wymienia trzy główne cele tego wyjątkowego czasu i do ich realizacji nas zachęca:
1. Rozpowszechniać treść adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, aby dać poznać rodzinom „doświadczenie, że Ewangelia rodziny jest radością, która «napełnia serce i całe życie»”. Rodzina, która odkrywa i doświadcza radości z otrzymania daru i z bycia darem dla Kościoła i dla społeczeństwa, może stać się „światłem w mroku świata”.
2. Głosić, że sakrament małżeństwa jest darem i że ma w sobie przeobrażającą moc ludzkiej miłości.
3. Czynić rodziny głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego.

Ważna więc jet odnowa miłości rodzinnej i znaczenia sakramentu małżeństwa, uświadamianie młodym wartości daru z siebie, czynienie troski o rodzinę centrum działań duszpasterskich, z uwzględnieniem problematyki dotyczącej małżonków, dzieci, młodzieży, osób w podeszłym wieku oraz sytuacji trudnych dotykających rodziny. Cele te mają być realizowane poprzez rozpowszechnienie nauczania o rodzinie zawartego w nauce Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem Amoris Laetitia oraz różne inicjatywy duszpasterskie.

 

Papież do Polaków o rozpoczęciu obchodów Roku Rodziny „Amoris laetitia”

Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie.  

Publikujemy pełną treść pozdrowień:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutrzejszym Apelem i Eucharystią sprawowaną na Jasnej Górze w uroczystość Świętego Józefa, rozpoczniecie obchody Roku Rodziny „Amoris laetitia”. Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. Wam wszystkim i tym, którzy wezmą udział w inicjatywach podejmowanych w związku z obchodami tego Roku, z serca błogosławię.

vaticannews / BP KEP

 

Przewodniczący Episkopatu: Rodzina zasługuje na całoroczne świętowanie

Rodzina zasługuje na całoroczne świętowanie i winna być w centrum zaangażowania i uwagi każdej rzeczywistości duszpasterskiej i kościelnej – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji Roku Rodziny „Amoris laetitia”, który papież Franciszek zainauguruje 19 marca.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, iż „celem ogłoszonego Roku Rodziny jest ofiarowanie Kościołowi możliwości pogłębionej refleksji, aby konkretnie żyć bogactwem adhortacji apostolskiej +Amoris laetitia+”, której 5. rocznica publikacji przypada 19 marca.

W tym kontekście przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę na znaczenie tzw. dwunastu szlaków przebytych wspólnie z rodzinami i mających na celu wprowadzenie w życie adhortacji apostolskiej. Pośród nich wymienił umocnienie duszpasterstwa przygotowania do małżeństwa za pomocą nowych przewodników do katechumenatu w diecezjach i parafiach, wzmocnienie duszpasterstwa towarzyszenia małżonkom przez spotkania oraz modlitwy, organizowanie spotkań dla rodziców, propagowanie spotkań poświęconych refleksji wokół piękna i trudności życia rodzinnego, umocnienie towarzyszenia małżeństwom w kryzysie, włączanie małżonków w struktury diecezjalne i parafialne w celu tworzenia duszpasterstw rodzin.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że między rodziną, kościołem domowym a Kościołem powinna istnieć wzajemność, „aby każda strona umiała odkryć siebie i swoją wartość jako niezastąpiony dar dla drugiej strony”.

„Polecam wszystkim wiernym, a w szczególności rodzinom katolickim, skoncentrowanie się na tym wszystkim, co będzie związane z rozpoczętym 19 marca Rokiem Rodziny, ponieważ sytuacja rodzin na naszym kontynencie jest trudna, co skłania do większego zaangażowania w jej wsparcie” – powiedział Przewodniczący Episkopatu.

Rok Rodziny, który rozpocznie się 19 marca, potrwa do 26 czerwca 2022 roku i zakończy się X Światowym Spotkaniem Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym. Wszelkie inicjatywy, które zostały zaplanowane na ten czas, zamieszczone są na stronie www.amorislaetitia.va.

BP KEP