Adwent i Roraty przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia

Adwent i Roraty przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia

W naszym franciszkańskim Sanktuarium na kalwaryjskim Wzgórzu, Roraty odprawiamy w Adwencie codziennie od poniedziałku do piątku o 17.00. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Prosimy o przynoszenie lampionów lub świec.

Św. Jan Paweł II:W okresie Adwentu, który otwiera się przed nami, jesteśmy wezwani, aby swoim życiem wyrażać uwielbienie i wdzięczność za wielki dar wcielenia Słowa i odkupienia, zostajemy zaproszeni do radości z tego, że jesteśmy w Kościele umiłowanymi synami i córkami, uwolnionymi od naszych grzechów”. „Całe orędzie Adwentu przepełnione jest radosną wieścią: Pan przychodzi. Przychodzi dzisiaj raz jeszzce, tak jak w pełni czasów, która rozpoczęła się przed dwoma tysiącami lat i do tej pory działa w trzecim tysiącleciu”.

Św. Jan Paweł II: „Co mamy czynić w Adwencie? Mamy „prostować” wypaczenia i niesprawiedliwości, „wypełniać” pustkę, która oznacza brak dobra, miłosierdzia, poszanowania i zrozumienia bliźnich; „zrównywać” przeszkody wzniesione przez pychę i przemoc; „wygładzać” to wszystko, co sprzeciwia się wolności i godności życia ludzkiego. Tylko w ten sposób można naprawdę przygotować się na święta Bożego Narodzenia”.

Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, czasem wyciszenia i zastanowienia, czasem oczekiwania i przygotowania do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Chrystus, który narodził się w Betlejem, przychodzi jako światło, by wyzwolić człowieka z ciemności grzechu. Dlatego przychodzimy na Roraty z lampionem lub świecą, aby stawać się świadkami światła Chrystusa. Po Roratach niesiemy zapalone lampiony do domu, na świadectwo światła Chrystusa, będącego w naszym sercu.

„Adwentowe prostowanie ścieżek, zasypywanie dołów, wyrównywanie pagórków polega na uwolnieniu swojego serca od nienawiści, niechęci, rozgoryczenia, a umysłu od zmartwień i niepokoju, na wypełnieniu serca miłością, łagodnością i pokojem. Na życiu prostym, bez wszelkich oczekiwań od innych, na dawaniu wiele od siebie”.

Roraty są Mszą św. celebrowaną ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku Rorat – Rorate caeli desuper – „Spuśćcie rosę, niebiosa„.
Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach, które zapalamy dopiero podczas uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu. Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia – wyłącznie podczas Rorat.

W czasie Rorat razem z Maryją przeżywamy czas oczekiwania na przyjście Chrystusa.  Dlatego na Roratach zapala się dodatkową świecę – roratkę, która symbolizuje obecność czuwającej Maryi. Uczestnicząc codziennie w Roratach możemy wraz z Maryją wypracować w sobie tą piękną cechę – jaką jest oczekiwanie na przyjście Jezusa, z wiarą i miłością.

Najpiękniejszym sposobem przeżycia Rorat jest przeżycie ich z całą rodziną.

Jan Paweł II: „Prośmy Maryję, Panną wierną, aby pomogła nam dobrze przeżyć czas Adwentu. Nie zamykajmy się na przyjście Chrystusa, okazując Mu pychę i obojętność, ale przynajmniej postawę czujnego oczekiwania i czynnej miłości”.

Adwentowe czuwanie poprzez codzienne uczestnictwo w Roratach, pomaga człowiekowi w pracy nad sobą oraz w przygotowaniu na spotkanie Pana z czystym sercem.
Warto przystąpić do Sakramentu Pokuty, aby jak najczęściej w Komunii świętej przyjmować Jezusa do swojego serca.

Niech przeżywane w Adwencie Roraty będą dla nas wszystkich zapowiedzią zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, do których przygotujmy się z wiarą, nadzieją i miłością.