Roraty 2021 – Droga do Betlejem. Roratnie pytania i odpowiedzi.

Roraty 2021 - Droga do Betlejem. Roratnie pytania i odpowiedzi.

W naszym franciszkańskim Sanktuarium na kalwaryjskim Wzgórzu, Roraty odprawiamy w Adwencie codziennie od poniedziałku do piątku o 17.00. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Prosimy o przynoszenie lampionów lub świec.

Startujemy w Nazarecie, meta w Betlejem, 150 km do pokonania – to plan na 20 dni tegorocznego Adwentu. Przewodnikiem w tej podróży jest anioł Gabriel, jak GPS nawigujący po mapie Ziemi Świętej. Codzienne zadania, mapa i naklejki przenoszą uczestników Rorat w sam środek biblijnych wydarzeń poprzedzających narodziny Jezusa. Zapraszamy!


Podróż do Betlejem
(Piosenka)
1.
W Nazarecie Wielki Start – Ona mówi TAK
Potem w Kanie z Tobą, Panie – pierwszy taki znak
W Kafarnaum cuda takie, że normalnie szok
Na jeziorze wielka burza, a Ty jej mówisz STOP!

Ref: A więc dzisiaj ruszam w drogę
Pełen wiary plecak mam
Tak jak Józef i Maryja
Ja ufam, ufam, ufam

Dłużej czekać już nie mogę
Twoim szlakiem ruszyć chcę
Z Nazaretu do Betlejem
Ja idę, idę, idę

2. Kiedy Jordan Cię kołysał, wiedziałeś wszystko już
Góra Tabor jak olśnienie – niebo jest tuż-tuż
Pod Jerychem popłynęła Twoja gorzka łza
Ktoś na górze chciał Cię skusić, lecz nie wiedział jak

Most
Niech się dzieje Twoja wola – cichy słychać szept
Powiedz mi, Jerozolimo, czy się bałaś też?
Kiedy przyszły chwile najtrudniejsze z wszystkich chwil
Ty wiedziałeś, że dlatego cud w Betlejem był…

Czwartek 23.12.2021 – Stajenka
„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,6-7).
„Gospoda” o której mowa w Ewangelii to nie jest jakaś karczma czy zajazd. Tak nazywano w czasach biblijnych tę cześć domu, w której mieszkali ludzie – gospodarze i gdzie przyjmowali gości. Tę część domu najczęściej dobudowywano do skalnej groty, w której urządzano stajenkę. W stajence stał niewielki młynek do mielenia maki, były też tam narzędzia do pracy w polu. W stajence chroniły się również zwierzęta służące człowiekowi.

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że przyszedłeś na świat jako maleńkie dziecko, aby ogłosić radosną nowinę, że Pan Bóg nas kocha, że jest naszym najlepszym Ojcem i zaprasza nas wszystkich do nieba. Proszę Cię naucz mnie kochać Boga i służyć Mu tak jak Ty. Pobłogosław moim rodzicom, rodzeństwo, dziadkom i spraw, aby w naszej rodzinie panowała miłość i zgoda, i abyśmy zawsze chętnie pomagali bliźnim, którzy potrzebują pomocy.
Niech wzrasta w nas i w naszych Rodzinach miłość do Ciebie Jezu i do Eucharystii w której jesteś żywy i prawdziwie obecny! Obyśmy nigdy z własnej winy nie opuszczali Mszy świętej w niedziele i święta! Obyśmy z radością w sercu odpowiadali na Twoje zaproszenie: „Bierzcie i jedzcie” i jak najczęściej przystępowali do Komunii świętej! Amen.

Środa – 22.12.2021 – Betlejem
1/ Co w tłumaczeniu na język polski znaczy nazwa „Betlejem”? (Dom chleba”)
2/ Jak miał na imię chłopiec. którego prorok Samuel namaścił na króla w Betlejem? (Dawid)
3/ Dlaczego Pana Jezusa kojarzymy z chlebem? Podaj chociaż jeden przykład. (Pan Jezus w Eucharystii przychodzi pod postacią chleba; rozmnaża i karmi chlebem zgłodniałe rzesze ludzi; w modlitwie uczy nas: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”; mówi o sobie „Ja jestem chlebem życia”)

Wtorek – 21.12.2021 – Ain Karem
1/ Jak mieli na imię rodzice Jana Chrzciciela? (Zachariasz i Elżbieta)
2/ Gdzie mama Jana Chrzciciela ukryła go przed żołnierzami Heroda? (za wielkim kamieniem)
3/ Jak nazywała się rzeka, w której Jan ochrzcił Jezusa? (Jordan)

Poniedziałek 20.12.2021 – Świątynia
1/ Ile świątyń istniało w czasach Pana Jezusa? I gdzie się znajdowały? (jedna świątynia w Jerozolimie)
2/ Ile lat miał Jezus, kiedy zgubił się rodzicom i został przez nich znaleziony w świątyni? (12 lat)
3/ Jak nazywa się fragment zachodniego muru świątyni jerozolimskiej, który przetrwał do naszych czasów? („ściana płaczu”)

Sobota 18.12.2021 – Owczarnia
1/ Kogo Pan Jezus nazywa owczarnią? (wspólnotę Kościoła)
2/ Po czym owce poznają swojego pasterza? (po głosie)
3/ Dlaczego przystępujemy do spowiedzi? (aby wyznać swoje grzechy, prosić Jezusa o ich przebaczenie i postanowić poprawę; aby wyzdrowieć z grzechów i poznawać w życiu głos Dobrego Pasterza)

Piątek 17.12.2021 – Stolica króla Dawida
1/ Co oznacza nazwa „Jerozolima”? („miasto pokoju”)
2/ Ile kamieni użył Dawid, by pokonać Goliata? (wziął ze sobą 5 kamieni)
3/ Jak nazywa się świeca, która przypomina zmartwychwstanie i zwycięstwo Jezusa nad szatanem? (paschał)

Czwartek 16.12.2021 – Góra Oliwna
1/ Jakie drzewa rosną na Górze Oliwnej? (drzewa oliwne)
2/ Do czego używa się oliwy? (do posiłków, jako dodatek do potraw, do smażenia i pieczenia, do małych domowych lampek, jako kosmetyk i lek na rany)
3/ Co Tomasz i Apostołowie znaleźli w grobie Matki Bożej? (zamiast ciała Maryi znaleźli mnóstwo kwitnących ziół i kwiatów)

Środa 15.12.2021 – Betania
1/ Co oznacza słowo „bet” w nazwach takich miejscowości jak Betania czy Betfage? (fundament, ściana, dach i człowiek; Betania – „dom ubogiego”; Betfage – („dom małego drzewka figowego”)
2/ Kto mieszkał i chętnie gościł Jezusa w swoim domu w Betfage? (Marta, Maria i Łazarz)
3/ Jakie zwierzę przyprowadzi do Jezusa uczniowie z Betfage? (osiołka)

Wtorek 14.12.2021 – Pustynia
1/ Przez ile dni Pan Jezus przebywał na pustyni, poszcząc? (40 dni)
2/ Co szatan kazał Jezusowi zamienić w chleb? (kamień)
3/ Na jakie groźne zwierzęta trzeba uważać, wędrując przez pustynię? (skropiony i żmije)

Poniedziałek 13.12.2021 – Jerycho
1/ Z jakich drzew słynie Jerycho? Wymień przynajmniej jeden gatunek. (palmy z daktylami, sykomory, figi)
2/ Jakiej „broni” użyli Izraelici do zburzenia murów Jerycha? (grali na trąbach)
3/ Kogo uzdrowił Jezus przed wejściem do Jerycha? (niewidomego żebraka Bartymeusza)

Sobota 11.12.2021 – Ziarno
1/ Jak Jezus nazywa człowieka, który sieje ziarno? (siewca)
2/ Z czego robi się ziarno? ( z kłosów zboża)
3/ Dlaczego pożywienie trzeba szanować? (bo to dar od Boga i należy też szanować pracę innych)

Piątek 10.12.2021 – Morze Martwe
1/ Ile gatunków ryb żyje w Morzu Martwym? (nie ma żadnych ryb)
2/ Jakie miasta istniały kiedyś w miejscu, gdzie dziś znajduje się Morze Martwe? (Sodoma i Gomora)
3/ Co stało się z żoną Lota podczas ucieczki z Sodomy? (zamieniła się w słup soli)

Czwartek 09.12.2021 – Rzeka Jordan
1/ Co oznacza nazwa „Jordan”? („spadająca rzeka”)
2/ Która rzeka jest dłuższa: Wisła czy Jordan? (Wisła – 1047 km; Jordan – 320 km)
3/ Kto chrzcił Jezusa w Jordania? (św. Jan Chrzciciel)

Środa 08.12.2021 – Niepokalane Poczęcie
1/ Jak mieli na imię rodzice Maryi? (Anna i Joachim)
2/ Gdzie znajdowała się szkoła, w której uczyła się Maryja? (przy świątyni w Jerozolimie)
3/ Dziś świętujemy Niepokalane Poczęcie Maryi. A kiedy obchodzimy Jej narodzenie? (8 września)

Wtorek – 07.12.2021 – Góra Tabor
1/ Ile  namiotów chciał postawić Piotr na górze Tabor? (trzy)
2/ Wymień przynajmniej dwa inne przemienienia Jezusa. (przemienienie niewidzialnego Boga w widzialnego człowieka – ta przemiana dokonuje się pod sercem Maryi; przemiennie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa – ta przemiana dokonuje się w czasie Eucharystii)
3/ Jak dzisiaj można dostać się na szczyt góry Tabor? (mikrobusami, taksówkami)

Poniedziałek 06.12.2021 – Morze Galilejskie
1/ Jaki smak ma woda w Morzu Galilejskim? (słodki)
2/ Wymień imiona przynajmniej dwóch apostołów, którzy wcześniej byli rybakami. (Piotr, Andrzej, Jakub, Jan)
3/ Jak nazywa się rzeka, która wpada do Morza Galilejskiego? (Jordan)

Sobota 04.12.2021 – Winnica
1/ Jakie owoce zbiera się w winnicy? (winogrona)
2/ Jakie zwierzęta „okradają” winnicę? (lisy)
3/ Po jakich znakach poznajemy wizerunek świętej Barbary? (miecz, kielich, wieża)

Piątek 03.12.2021 – Kafarnaum
1/ Jak miał na imię założyciel osady Kafarnaum? (Kefar Nahum)
2/ Wymień przynajmniej dwie osoby, które Jezus uzdrowił w Kafarnaum. kobieta cierpiąca na krwotok, Paralityk, teściowa Piotra, syn urzędnika królewskiego)
3/ O czym Pan Jezus nauczał w Kafarnaum? (o Eucharystii, o Komunii świętej)

Czwartek 02.12.2021 – Kana Galilejska
1/ Czego zabrakło podczas wesela w Kanie Galilejskiej? (wina)
2/ Ile kamiennych stągwi słudzy napełnili wodą? (sześć)
3/ Który z apostołów pochodził z Kany Galilejskiej? (Natanael – Bartłomiej)

Środa 01.12.2021  – Dom Świętej Rodziny
1/ Czym zajmował się święty Józef, gdy przyszedł do niego Anioł Gabriel? (uciął sobie drzemkę, a z zawodu był cieślą)
2/ Czyim patronem jest anioł Gabriel? (pracowników poczty, łączności, mass mediów, filatelistów)
3/ Kogo w czasach Pana Jezusa nazywano nazarejczykami? (ludzi pochodzących z Nazaretu i pierwszych uczniów, którzy chodzili z Panem Jezusem i Go słuchali)

Wtorek 30.11.2021
 – Zwiastowanie
1/ Co w tłumaczeniu na język polski znaczy nazwa „Nazaret”? („zielona gałązka”)
2/ Jak dużą miejscowością był Nazaret w czasach Pana Jezusa? (trzydzieści kilka do0mów i nie więcej niż pięciuset mieszkańców)
3/ Jaki ptak przyniósł Noemu dobre wieści, że Pan Bóg już się nie gniewa? (gołębica)

Poniedziałek 29.11.2021 – Nasz przewodnik anioł Gabriel
1/ Wymień przynajmniej dwie miejscowości, do których zajrzymy podczas tegorocznych Rorat. (Nazaret, Kana Galilejska, Jerozolima, Betlejem)
2/ Jaką odległość musieli pokonać Józef i Maryja, wędrując z Nazaretu do Betlejem? (150 km)
3/ W jakim celu Józef i Maryja udali się do Betlejem? (Aby wziąć udział w powszechnym spisie ludności)