Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Odnowienie Ślubów Małżeńskich i błogosławieństwo Rodzin

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Odnowienie Ślubów Małżeńskich i błogosławieństwo Rodzin

W Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (niedziela 26 grudnia) w czasie Mszy św. o 9.00 i 11.00, będzie miało miejsce odnowienie Ślubów Małżeńskich, a po Mszy św. będzie udzielane błogosławieństwo małżonkom, rodzinom i osobom samotnym. Serdecznie zapraszamy!

Po Mszy św. można nabyć obrazy i obrazki z modlitwą do Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin z franciszkańskiego Sanktuarium w Toruniu – Podgórzu, Patronki Małżeństw i Rodzin.

 

Niedziela Świętej Rodziny w parafiach dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz czasem modlitwy w intencji małżeństw i rodzin.
Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski we wrześniu 2018 r. w Płocku, biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Jednocześnie zachęcili do organizowania tego dnia w parafiach obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżonkiem. Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podobnej formie jak złożona wcześniej na zawsze przysięga małżeńska. Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to Pan Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński. W przeżywaniu daru miłości ludzie wierzący otrzymali szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa.
Odnowienie przysięgi małżeńskiej wiąże się najczęściej z jubileuszami i rocznicami, ale od 2018 roku w wielu polskich parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich ma także miejsce w Niedzielę Świętej Rodziny.

Historia święta Świętej Rodziny
W Oktawie Bożego Narodzenia obchodzimy święto Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach począwszy od XVIII wieku, a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele.
Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”.
Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.

Zachęcamy do modlitwy w intencji wszystkich małżeństw i rodzin, także tych rozbitych i przeżywających problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje wzajemnej bezinteresownej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Módlmy się także o dobre katolickie wychowanie dzieci w rodzinach.


Odnowienie przysięgi małżeńskiej
Kapłan po homilii:
Drodzy Małżonkowie! Przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Dzisiaj zapraszam Was do ponowienia tego ślubowania. Jak w dniu ślubu, wezwijmy teraz pomocy Ducha Świętego.

Hymn do Ducha Świętego
1. Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę. zesłać racz,
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen

K. Czcigodni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła.

K. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarę miłości Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?  
M. Chcemy.

K. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?
M.
Chcemy.

K. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia?
M.
Chcemy.

K. Bóg wszechmogący, od którego pochodzą wasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali swoje ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne.   
W. Amen

Zawierzenie Rodzin Matce Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin
Maryjo, Podgórska Pani i Królowo!
Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,
błogosławiona przez wszystkie pokolenia.
Klęcząc u Twych stóp, dziękujemy za łaski,
spływające przez Twoje matczyne dłonie.

Maryjo, Niepokalana Matko!
Zwróć swoje pokorne oczy na tych,
którzy cierpią i którym brak wiary,
na samotnych i biednych grzeszników,
i wysłuchaj naszych modlitw.

Maryjo, Opiekunko Rodzin!
Chroń każde poczęte życie aż do śmierci.
Umacniaj w rodzinach  wiarę i miłość.
Prowadź nas drogą, przez Jezusa Chrystusa,
do szczęścia wiecznego  w niebie.  Amen.

Pod Twoja obronę….
Matko Boża Podgórska Niepokalana Królowo Rodzin – módl się za nami


” Na czym polega miłość małżeńska?! :

– na kłóceniu się i godzeniu,
– na wytykaniu sobie błędów, i przebaczaniu,
– na milczeniu i rozmowie,
– na słuchaniu i zrozumieniu,
– na pewności i zwątpieniu,
– na byciu razem i daleko od siebie.
Jeśli potrafimy pomieścić w sobie te skrajności to znaczy, że dojrzeliśmy do kochania drugiej osoby i bycia kochanym.” – św. Jan Paweł II


Modlitwa Jana Pawła II za Rodziny
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem,
na wieki wieków. Amen.