Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 – 25 stycznia 2022

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 - 25 stycznia 2022

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” od 18 do 25 stycznia przebiega Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na nabożeństwach ekumenicznych.

W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17.00 w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Tegoroczne materiały i modlitwy na ten czas przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pierwszy raz został zorganizowany w 1908 r. Został on zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Wartsona z USA. Jest organizowany, co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych diecezjach czy miastach czas wydarzeń ekumenicznych ograniczony jest do jednego nabożeństwa, w innych wydłuża się do kilku tygodni.

 Hasło tygodnia: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1–12. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła
  • Dzień 2: Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością
  • Dzień 3: Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami
  • Dzień 4: Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje
  • Dzień 5: Prowadzeni przez jedynego Pana
  • Dzień 6: Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana
  • Dzień 7: Dary wspólnoty
  • Dzień 8: Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek