Spotkania synodalne w Żywym Różańcu

Spotkania synodalne w Żywym Różańcu

W styczniu zapraszamy członków Żywego Różańca na spotkania związane z trwającym w Kościele Synodem ogłoszonym przez papieża Franciszka.
Spotkania odbędą się w salce po Mszy świętej o 17.00. Oto terminy spotkań:

Róża Matki Bożej Fatimskiej – środa 19 stycznia
Różą Matki Bożej Bolesnej i Matki Bożej Częstochowskiej – czwartek 20 stycznia
Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy – środa 26 stycznia
Róża św. Jana Pawła II – piątek 28 stycznia


PYTANIA SYNODALNE W PARAFIACH

Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. Warto wybrać te, które są dla Was najważniejsze, dotyczą Was najbardziej.
• Co Cię w Kościele, w parafii najbardziej cieszy, a co zasmuca?
• Jakie grupy angażują się w życie parafii, z kim „podążamy razem” we wspólnocie, troszczymy się o jej dobro, o jej rozwój?
• Kogo najbardziej brakuje w naszej wspólnocie? Jakie grupy nie uczestniczą w życiu parafii?
• Co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła, przestają uczestniczyć w Eucharystii, nie angażują się w życie parafii?
• Czy jako parafia zauważamy różne grupy wykluczonych społecznie: bezdomnych, uzależnionych, osoby z niepełnosprawnościami, starszych, samotnych? Jak moglibyśmy do nich dotrzeć, włączyć ich w życie parafii, pomóc im?
• Co umacnia wiarę w waszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym? Na co należy zwrócić większą uwagę w trosce o wiarę dzieci młodzieży i dorosłych?
• Czy w naszej parafii, w różnych wspólnotach, radach potrafimy słuchać się nawzajem?
• Kiedy i jak możesz wypowiedzieć się w Kościele, w parafii? Czy Twój głos jest słyszany, wysłuchany?
• Co utrudnia wzajemne słuchanie się w Kościele, w parafii?
• Jak moglibyśmy wysłuchać w parafii tych, którzy nie przychodzą do kościoła?
• Czy odwiedziny duszpasterskie (kolęda) są okazją do wzajemnego słuchania się?
• Co sądzisz na temat mediów katolickich, prasy, radia, telewizji? Czy odnajdujesz w nich swój głos?
• Co daje przynależność do wspólnot w parafii, a  co utrudnia włączenie się w parafialne wspólnoty?
• Jak angażujemy się w życie parafii? Jak zaangażować tych, którzy nie są zaangażowani?
• W jaki sposób są podejmowane decyzje dotyczące życia parafii?
• Czy włączamy się w rozeznawanie potrzeb duchowych parafian? Jak moglibyśmy to zrobić?
• W jaki sposób należy uczestniczyć w Eucharystii, by przemieniała życie? Co należy uczynić by wierni bardziej angażowali się we wspólne przeżywanie Mszy świętej?
• Co utrudnia owocny udział w Eucharystii oraz częste przystępowanie do Spowiedzi świętej i do Komunii świętej?
• Co należy uczynić, by nasza Kalwaria Pakoska rozwijała się, gromadziła coraz więcej pielgrzymów i należycie przygotowała się do Jubileuszu 400-lecia istnienia w 2028r?
• Jakie są wasze inne pytania, przemyślenia i wnioski?

Swoje osobiste, rodzinne przemyślenia i wnioski prosimy przesłać do 15 lutego 2022r. na adres naszej Parafii: Parafia Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, ul. Barcińska 60, 88 – 170 Pakość lub na adres: pakosckalwaria@franciszkanie.net
Bardzo dziękujemy za włączenie się w trwający w Kościele Synod oraz prosimy o modlitwę o dobre i liczne owoce Synodu.