Zmiany w czasopiśmie „Przewodnik Katolicki”

Zmiany w czasopiśmie „Przewodnik Katolicki”

Od numeru (PK 4/2022) z dnia 23 stycznia 2022r., zmienia się układ „Przewodnika Katolickiego”. Ze środka gazety znikają czterostronicowe wkładki diecezjalne, które dotąd ukazywały się wyłącznie na terenie danej diecezji. Nie oznacza to, że w „Przewodniku” zabraknie lokalnych treści z archidiecezji gnieźnieńskiej. Teraz będzie je można znaleźć na ostatnich stronach tygodnika i będą dostępne we wszystkich diecezjach, w których tygodnik się ukazuje. 

– Każdy będzie mógł przeczytać informacje nie tylko ze swojej diecezji, ale także z innych, w których tygodnik się ukazuje – mówi ks. Wojciech Nowicki, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. – Mamy nadzieję, że będzie to okazja do podejrzenia, co dzieje się w innych Kościołach lokalnych, a może nawet zainspirowania tym czy innym przedsięwzięciem – dodaje ks. Nowicki. Ponadto większe formy dziennikarskie jak artykuły, reportaże i wywiady z diecezji, zamieszczane będą w poszczególnych działach czasopisma.

Zmiana podyktowana jest kryzysem na rynku papierniczym. Brak papieru połączony z ogromnym zapotrzebowaniem na niego doprowadził do takiego wzrostu cen, że właściciele prasy drukowanej muszą ograniczać swoje koszty i podnieść cenę swoich czasopism. – Niestety, dotyka to także nas, podobnie jak innych tygodników katolickich w Polsce. Od stycznia cena „Przewodnika Katolickiego” wzrosła o złotówkę – do 7 zł, a numer z modlitewnikiem kosztować będzie 9,50 zł – mówi ks. Wojciech Nowicki.

– Szczególnie ta ostatnia decyzja była dla nas trudna. Kiedy pięć lat temu postanowiliśmy dołączyć do „Przewodnika” modlitewnik 5 minut z Bogiem, od samego początku traktowaliśmy go jako ważny element naszej misji: towarzyszyć w budowaniu więzi z Bogiem i pomagać ją pogłębiać. Choć wydrukowanie prawie 90-stronicowej książeczki i jej dołączenie wiązało się z dodatkowymi kosztami, braliśmy je na siebie. Tym chętniej, że od samego początku otrzymywaliśmy od Czytelników sygnały, że 5 minut z Bogiem naprawdę pomaga im w codziennej modlitwie. Niestety, w obecnej sytuacji ekonomicznej nie jesteśmy w stanie tego dłużej robić. Wierzymy jednak, że modlitewnik jest na tyle wartościowy, że korzystający z niego Czytelnicy gotowi będą ponieść ten dodatkowy koszt – wyjaśnia redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. 5 minut z Bogiem dołączane jest do „Przewodnika” w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Najbliższe wydanie z modlitewnikiem ukaże się w niedzielę 30 stycznia.

Zapraszamy Księży, parafie, wspólnoty, administratorów stron parafialnych do dzielenia się informacjami z waszego terenu. Wykorzystamy je w Przewodniku lub na www.archidiecezja.pl. Teksty i zdjęcia (z imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia/zdjęć) oraz poniższą zgodą na publikację przesyłać można mailem na: kruszyk@swietywojciech.pl lub pkgniezno@wp.pl

Wyrażam zgodę na nieodpłatną, anonimową, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację relacji tekstowej, zdjęcia, filmu lub innego mojego materiału w portalach internetowych: www.archidiecezja.pl, www.prymaspolski.pl oraz w tygodniku „Przewodnik Katolicki”. Data, podpis