Błogosławieństwo św. Błażeja – 3 lutego

Błogosławieństwo św. Błażeja – 3 lutego

Zapraszamy w czwartek 3 lutego na Mszę św. o 17.00  oraz na błogosławieństwem św. Błażeja.

Św. Błażej, biskup Sebasty – miasta położonego na terenie dzisiejszej Turcji – umarł około 316 roku. Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Tradycja opowiada, że Święty ozdrowił dziecko bliskie uduszenia z powodu ości, która utknęła w gardle. Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy.

W czasie błogosławieństwa kapłan nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardła dwiema świecami. Warto sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. To ona decyduje o skuteczności sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie św. Błażeja. Są to znaki umacniające w nas łaski otrzymane w sakramentach i lepiej przygotowują do ich przyjęcia. Nie dotyk gardła przez świece ma moc uzdrawiania, ale wiara z jaką przyjmuje się to błogosławieństwo.  Dotyk gardła przez świece jest  tylko zewnętrznym znakiem naszej wewnętrznej ufności we wstawiennictwo św. Błażeja.


Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, pobłogosław te świece i spraw, aby wszyscy wierzący za wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli Tobie składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Kapłan kropi wodą święconą zgromadzonych oraz świece. Następnie wierni proszący o błogosławieństwo podchodzą do celebransa, który – posługując się świecami zgodnie z miejscowym zwyczajem – błogosławi ich mówiąc:

Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.