Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 28.01.2022r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 28.01.2022r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 28.01.2022r.
Wiara w Boga oparta na pobożności i  doktrynie
Styl życia jaki podejmujemy na tej ziemi i jaki prowadzimy na co dzień,  bardzo  mocno wpływa na jego kształt i na to jakie to nasze życie przyniesie owoce. Niestety nie zawsze o tym pamiętamy i nie zawsze zwracamy na to uwagę. Patron dnia dzisiejszego św. Tomasz z Akwinu, wiedział o tym doskonale i nigdy o tym nie zapominał. Urodził się ok. 1225r. we Włoszech, w pobliżu Monte Casino. Pragnieniem jego życia było jak najlepsze poznanie Boga. Często pytał swojego nauczyciela: „Kim jest Bóg? Proszę mi wyjaśnić, kto to jest Bóg”? Studiował najpierw w opactwie benedyktyńskim w Monte Casino, a następnie w Neapolu. Szybko jednak zrozumiał, że do poznania Boga nie wystarczy tylko  ludzka wiedza. Dlatego jako młody 20-letni chłopak, pomimo silnego sprzeciwu rodziny,  wstąpił do Zakonu Kaznodziejów św. Dominika (dominikanów). A potem przez całe swoje dalsze życie był blisko Boga. Czystym sercem zgłębiał tę wielką Tajemnicę jaką jest Bóg, szczególnie poświęcając dużo czasu na modlitwę. Napisał wiele dzieł o Bogu i Jego Mądrości, z których do dzisiaj możemy korzystać. Zmarł w 1274r. w drodze na Sobór Lioński. Styl życia jaki prowadził, jego głęboka wiara w Boga i miłość do Boga zadecydowały o tym, że w 1323r. został kanonizowany i ogłoszony doktorem Kościoła.
Gdy św. Tomasz z Akwinu rozpoczynał swoje rozmyślania o Bogu, a potem także nauczanie o Bogu, najpierw zawsze powierzał się w modlitwie Duchowi Świętemu. Sporo czasu poświęcał także na adorację Boga obecnego w tabernakulum, w Najświętszym Sakramencie. Mimo swojego ogromnego talentu i wielkiej mądrości, był zarazem przykładem pokory i właściwej, prawej intencji w pracy. Gdy pewnego dnia Tomasz na modlitwie usłyszał głos Ukrzyżowanego Jezusa, który powiedział: „Dobrze napisałeś o Mnie, Tomaszu. Jakiej nagrody chcesz za tę pracę? Odpowiedział: „Panie, nie chcę niczego innego prócz Ciebie”. Zdawał sobie sprawę, że cokolwiek powie i napisze o Bogu,  będzie to zaledwie odrobina z tej wielkiej Tajemnicy jaką jest Bóg! Nazywamy jest „apostołem prawdy”, bo tej wielkiej Prawdzie, którą jest Bóg poświęcił z bezinteresowną miłością całe swoje życie.
Św. Tomasz pokazuje jak bardzo ważną sprawą w życiu człowieka wierzącego w Boga, oprócz pobożności, jest także właściwa formacja polegająca na pogłębianiu wiedzy religijnej. W naszych czasach zauważamy jak wielka jest ignorancja ludzi ochrzczonych, jeżeli chodzi o wiedzę religijną. I to jest też jeden z ważnych powodów, dla których ludzie tak łatwo dzisiaj tracą wiarę w Boga i odchodzą od Boga. W czasach, gdy potężne środki społecznego przekazu, takie jak internet, telewizja, radio, prasa, szerzą wiele zamieszania co do wiary w Boga, właściwa i głęboka formacja religijna jest wprost konieczna! Św. Teresa od Jezusa powiedziała, że „im kto lepiej pozna Boga, tym łatwiejszymi staną mu się sprawy podjęte dla Jego chwały”. Nam również będzie łatwiej wierzyć w Boga, i kochać Jezusa, jeżeli postaramy się Go bardziej poznać i bardziej zgłębić Jego naukę, którą przekazuje nam Bóg w swoim Słowie oraz poprzez nauczanie Kościoła. Pamiętajmy, że jesteśmy też posłani, aby innym przybliżać Jezusa i Jego nauczanie! I zdajemy sobie sprawę jak to jest dzisiaj wprost konieczne, szczególnie dla dobra młodego pokolenia.
Rozważając życie i dzieło św. Tomasza z Akwinu, pamiętajmy o tym,  że pobożność wymaga także znajomości chrześcijańskiej doktryny wiary w Boga. Dlatego podejmijmy mocne postanowienie, że w swoim dalszym życiu będziemy nie tylko rozwijali w sobie pobożność, ale będziemy także nieustannie pogłębiali naszą chrześcijańską formację. A możliwości do tego mamy dzisiaj naprawdę bardzo wiele: w Piśmie świętym i dokumentach Kościoła, w książkach i prasie katolickiej, a także w internecie, telewizji, radiu, no i oczywiście także w parafialnych i kościelnych Wspólnotach! Nic tylko z tych możliwości jak najczęściej korzystać! Amen.
(o.R.)