Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 20.05.2022r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 20.05.2022r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 20.05.2022r. – święto św. Bernardyna ze Sieny

Przyjmowanie Komunii świętej, a miłość bliźniego.
Św. Bernardyn urodził się we Włoszech w 1380 roku. Był franciszkaninem, kapłanem, niestrudzonym kaznodzieją. Odznaczał się pokorą, prostotą i umiłowaniem modlitwy. Szczególnie rozpowszechniał nabożeństwo do Najświętszego Imienia Jezus. Był wielkim czcicielem Matki Bożej. Trzykrotnie odmówił nominacji biskupiej. Zmarł w 1444 roku, został kanonizowany w 1448 roku.
Dzisiaj gdy kończymy „Biały Tydzień” wraz z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami, posłuchajmy na co zwracał uwagę św. Bernardyn w swoich kazaniach, gdy chodzi o udział we Mszy świętej i przestępowanie do Komunii świętej.    Nauczał tak: „Zanim przystąpisz do Komunii, musisz spełnić siedem warunków wobec bliźniego: serdeczne współczucie, weselenie się z innymi,  cierpliwe znoszenie, wdzięczność w mowie, łagodność w obcowaniu, gotowość na śmierć, żarliwa modlitwa”.
Zauważmy, że św. Bernardyn właściwe przeżywanie Mszy świętej i godne przystępowanie do Komunii świętej łączy z miłością bliźniego. On bardzo dobrze znał nauczanie Pana Jezusa, który w Kazaniu na Górze powiedział wprost: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,  zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj”!
Według św. Bernardyna, Aby więc godnie uczestniczyć we Mszy świętej i godnie przyjmować Komunię świętą należy kierować się w życiu miłością do bliźniego: 1. Bliźniemu należy okazywać serdeczne współczucie. „Widzisz, że dusza twego bliźniego jest udręczona grzechem? Współczuj mu serdecznie! Jeśli widzisz, że jest chory, okaż mu współczucie: najpierw jego duszy, później ciału”. 2. Należy weselić się z innymi. „Widzisz, że twój sąsiad, twoja rodzina, przyjęli Najświętszy Sakrament? Raduj się razem z nimi, zjednoczcie się w radości niczym bracia”. 3. Cierpliwie znosić upokorzenia. „Miej cierpliwość, nie oburzaj się z powodu zniewagi. W chorobie, w udręce, niech przez miłość do Boga jedno cierpliwie znosi drugie i nie grzeszy”. 4. Wyrażać wdzięczność w mowie. „Niech twój język nie będzie złośliwy i oszczerczy. Nie mów źle o drugich. Mów rzeczy poważne, wdzięczne, miłe i prawdziwe. Jeśli zobaczysz, że twoja żona, która była złośliwa, po Komunii zaczyna mówić dobrze, to dobry znak. To samo mówię tobie, kobieto, o twoim mężu i dzieciach. Powściągliwy język to język życia. Niepohamowany język rani i niszczy ducha”. 5. Należy być łagodnym wobec bliźnich. „Bądź łagodny dla swojej rodziny, sąsiadów i wszystkich bliźnich. Jeśli przystępujesz do Komunii, przyjmujesz Nieskalanego Baranka, bądź więc w obcowaniu z nimi łagodny jak baranek”. 6. Należy być przygotowanym na śmierć. „Lepiej umrzeć niż nie pomóc bliźniemu. Jeśli możesz przyczynić się do zbawienia jego duszy, oddaj swoje życie, by go uratować. Jeśli prawdziwie go kochasz, jesteś gotów umrzeć za niego. Nie ma większej miłości niż gotowość, by umrzeć za bliźniego”. 7. Należy żarliwie się modlić. „Módl się z żarliwą miłością za tych, którzy uczynili ci coś złego. Przebacz wszystkim z miłości do Boga. Przestrzegaj przykazania Chrystusa: „Módlcie się za tych, którzy was prześladują; czyńcie dobro tym, którzy czynią wam zło”.
Święty Bernardyn swoją miłość do Jezusa i Matki Bożej ożywiał przez takie oto westchnienia: „O dobry Jezu, dodaj mi siły, abym Cię gorąco ukochał!”. „Jezusie, miłości najsłodsza, daj mi taką miłość, jaką Ty masz dla nas ludzi!”. „Najsłodszy Jezu, chciałbym Cię miłować, ale bez Twojej pomocy nie mogę!”. „Jezu najmilszy, pozwól mi umrzeć z miłości ku Tobie!”. „Jezu drogi, udziel mi gorącej, pokornej i wiernej miłości ku Tobie, abym Cię chwalił i czcił za Twoją niewyczerpaną dobroć!”. „Jezu mój, który za mnie śmierć na krzyżu poniosłeś, spraw, abym za Ciebie równą śmierć ponieść zdołał!”. „Twoje Imię Najsłodsze niechaj będzie błogosławione na wieki!”. Amen.
(o.R.)