Towarzystwo Świętego Wojciecha w Pakości

Towarzystwo Świętego Wojciecha w Pakości

Do Koła Towarzystwa Świętego Wojciecha w Pakości należy obecnie 6 osób. Spotkania odbywają się w naszej kalwaryjskiej Parafii.


Towarzystwo Świętego Wojciecha
reaktywował kard. Józef Glemp dekretem z 20.06.1990 r. Uważa się je za kontynuatora stowarzyszenia Straży Świętego Wojciecha powołanej w Gnieźnie w 1882 r. Jest ono zrzeszeniem publicznym społeczności katolickiej dla ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego. Zadaniem jest również popieranie chrześcijańskiej i społecznej nauki Kościoła we współpracy z duszpasterzami swojej parafii oraz krzewienie kultu Świętego Wojciecha i dbałość o jego dziedzictwo duchowe i materialne. Członkowie – Bracia cele swoje realizują poprzez pogłębianie formacji religijnej i oddziaływanie na środowiska, w których przebywają. Towarzystwo jako całość i poszczególne jego organy nie uczestniczą w działalności partii politycznych. Mogą to czynić jedynie indywidualnie jego członkowie w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę. Umieszczenie w nazwie imienia patrona ma podkreślić związek Towarzystwa z Archidiecezją Gnieźnieńską, której Święty Wojciech jest patronem. Od roku 2004 po zmianach terytorialnych i utworzeniu Diecezji Bydgoskiej Towarzystwo Świętego Wojciecha działa w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej.

Towarzystwo Świętego Wojciecha jest publicznym stowarzyszeniem katolików.

Główne cele Towarzystwa to:
– zrzeszenie katolików świeckich,
– popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie,
– szerzenie kultu Św. Wojciecha i dbałość o dziedzictwo duchowe i materialne Świętego,
– pogłębianie formacji religijnej członków