Niedziela Słowa Bożego – 22.01.2023r.

Niedziela Słowa Bożego - 22.01.2023r.
Niedziela Słowa Bożego
Słowa, mogą dawać nadzieję, mogą dawać radość, ale mogą również ranić i być wyrocznią. Znajdźmy chwilę i pomyślmy o znaczeniu słów, które wypowiadamy do bliźnich i wsłuchajmy się w słowa, które płyną od samego Boga.