LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Dyżury w LSO – Listopad 2019

 Msza św. w niedziele
  9.00 – Piotr M.  Aleks R.  Wojciech S.  Mateusz K
11.00 – Oskar R.  Miłosz K.  Wojciech K. Aleksander A.

Msza św. w tygodniu o 17.00:

Poniedziałek – Piotr M.    Miłosz K.    Aleksander A. 
Wtorek –
Aleks R.
Środa –  Wojciech S.    Mateusz K.
Czwartek – 
Piątek –  Oskar R.   Wojciech K.

Ważne służby LSO
Zbiórki o 12.00 – 09 (odwołana), 23, 30  listopada

1 listopada
(I piątek)
– Msze św. o 9.00 i 11.00
– Msza św. na cmentarzu o 13.00

2 listopada (I sobota)
10.00  – Msza św.
i procesja na cmentarz kalwaryjski
17.00 Msza św. i Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi

7 listopada  (I czwartek)
17.00 – Msza św. za ministrantów i Rodziny

Nabożeństwa i Msze św. – wypominki za zmarłych
od 2 – 8 listopada o 16.30 (w niedziele o 8.30) – nabożeństwo o 17.00 (w niedziele o 9.00) – Msza św.

 

Zapraszamy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami w naszym kalwaryjskim kościele.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii, przed lub po Mszy św. niedzielnej.
Zachęcamy do służby przy ołtarzu także byłych ministrantów.

Zbiórki dla lektorów, ministrantów i kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza w soboty o 12.00.

Ministrant (łac. ministrare– służyć, posługiwać, pomagać) – to osoba posługująca przy celebracji Mszy św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, śluby, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.
Stopnie formacji ministranckiej: kandydat, ministrant, lektor, ceremoniarz.

Zasady ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Patronowie ministrantów
:
– św. Tarsycjusz – męczennik rzymski, III wiek
– św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska)
– św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Włochy)
– św. Dominik Savio -XIX wiek (Włochy)

Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
– pracowitości
– sumienności
– gorliwości
– żarliwej modlitwie
– codziennemu naśladowaniu Chrystusa
Patronowie Ministrantów uczą nas, że Jezus każdego zaprasza nas na drogę do świętości


Modlitwy przed i po służeniu:

Przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen