LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Dyżury w LSO – Lipiec 2020

Msza św. w niedziele
  9.00 – Wojciech K.  Aleks R.  Wojciech S.  Mateusz K.
11.00 –  Oskar R.  Miłosz K.  Piotr M.   Aleksander A.  Marcel G. 

Msza św. w tygodniu o 17.00:

Poniedziałek – Piotr M.   
Wtorek –
Aleks R.
Środa –  Wojciech S.    Aleksander A.    Mateusz K.
Czwartek –  Miłosz K.
Piątek  –  Oskar R.   Wojciech K.  Marcel G.

Ważne służby LSO
W czasie wakacji nie ma zbiórek.

2 lipca  (Pierwszy Czwartek)
16.30 – Spowiedź św.

17.00 – Msza św. w intencji LSO i Rodzin
19.00 – 20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

3 lipca (Pierwszy Piątek)

16.30 Spowiedź św.
17.00 – Msza św.

4 lipca (Pierwsza Sobota)

17.00 – Msza św. i Różaniec św.

W piątki – Msza św. o 17.00 i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

W środę 1 lipca – odpust na Kalwarii ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Suma Odpustowa o 10.00 przy kaplicy Kajfasz – Więzienie

W sobotę 4 lipca  – Pielgrzymka do Markowic – po Mszy św. 12.00 z kościoła św. Bonawentury

W poniedziałek 13 lipca  – Procesja fatimska po Mszy św. o 18.00 z kościoła św. Bonawentury

W sobotę 25 lipca o 17.00  oraz w niedzielę 26 lipca o 9.00 i 11.00 – poświęcenie aut na Kalwarii

Jubileusze:

sobota   4 lipca o 15.00

sobota 11 lipca o 16.00

Ślub: sobota 25 lipca  o 15.30  

 

Zapraszamy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami w naszym kalwaryjskim kościele.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii, przed lub po Mszy św. niedzielnej.
Zachęcamy do służby przy ołtarzu także byłych ministrantów.

Zbiórki dla lektorów, ministrantów i kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza w soboty o 12.00.

Ministrant (łac. ministrare– służyć, posługiwać, pomagać) – to osoba posługująca przy celebracji Mszy św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, śluby, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.
Stopnie formacji ministranckiej: kandydat, ministrant, lektor, ceremoniarz.

Zasady ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Patronowie ministrantów
:
– św. Tarsycjusz – męczennik rzymski, III wiek
– św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska)
– św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Włochy)
– św. Dominik Savio -XIX wiek (Włochy)

Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
– pracowitości
– sumienności
– gorliwości
– żarliwej modlitwie
– codziennemu naśladowaniu Chrystusa
Patronowie Ministrantów uczą nas, że Jezus każdego zaprasza nas na drogę do świętości


Modlitwy przed i po służeniu:

Przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen