ŻYWY RÓŻANIEC

Obecnie  powstaje w naszej kalwaryjskiej Parafii czwarta  Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Chcielibyśmy założyć także Róże Różańcowe dzieci i młodzieży.
Osoby, które pragną włączyć się
do codziennej  wspólnej modlitwy różańcowej w Żywym Różańcu, bardzo serdecznie zapraszamy !

Osoby pragnące wstąpić do Żywego Różańca w naszej Parafii (nie muszą należeć  do naszej Parafii), zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą zgłaszać się w zakrystii lub w biurze parafialnym.  Mile widziane są także dzieci i młodzież!!
Odpowiednie deklaracje znajduje się poniżej oraz w kościele na stoliku pod chórem.

Żywy Różaniec w naszej Parafii ma spotkania w Pierwsze Soboty Miesiąca:
– o 16.30 spotkanie formacyjne

– o 17.00 Msza św.
w intencji członków Żywego Różańca

p
o Mszy św. wspólny Różaniec św. oraz  15-to minutowe rozważanie tajemnic różańcowych (w ramach nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca wynagradzających Niepokonalnemu Sercu Maryi)


Z historii Żywego Różańca w naszej Parafii.

26 listopada 2016r. powstała w naszej Parafii pierwsza Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.
Święto patronalne przypada 15 września we wspomnienie NMP Bolesnej.
W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymały legitymacje, statut Żywego Różańca oraz rozważania różańcowe.

 2 grudnia 2017r. powstała w naszej Parafii druga Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej.
Święto patronalne przypada 13 maja we wspomnienie NMP z Fatimy.
W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymały legitymacje, statut Żywego Różańca oraz rozważania różańcowe.

3 listopada 2018r.  powstała w naszej Parafii trzecia Róża Różańcowa pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Róża powstała w roku 40-lecia powołania na Stolicę Piotrową Papieża Polaka Karola Wojtyły (16.10.1978). Róża ta została skompletowana na zakończenie Parafialnych Misji Świętych w naszej kalwaryjskiej Parafii (07.10.2018).
Święto patronalne przypada 22 października we wspomnienie św. Jana Pawła II.
W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymały legitymacje, statut Żywego Różańca oraz rozważania różańcowe.


Obowiązki w Żywym Różańcu:

– codzienne odmawianie i rozważanie jednej dziesiątki różańca św.

– raz w miesiącu wymiana tajemnic różańcowych w kościele (osoby chore w domu)
– udział raz w miesiącu w Mszach św. w intencji Żywego Różańca
– częste przystępowanie do sakramentów: Spowiedzi św. i Komunii św.
– rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udział w odpustach i procesjach maryjnych
– udziale w pogrzebie członka Żywego Różańca.

Członkowie Żywego Różańca mogą zyskać łaski odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

– przyjęcia do Żywego Różańca

– Bożego Narodzenia (25.12)
– Ofiarowania Pańskiego (2.02)
– Zwiastowania NMP (25.03)
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia NMP (15.08)
– Królowej Różańca św. (7.10)
– Niepokalanego Poczęcia NMP (8.12)


Stowarzyszenie Żywy Różaniec
– to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline – Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez św. Jana Pawła II – liczy 20 osób.

Każda osoba z Róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.
Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach podawanych przez papieża (misyjnej i ogólnej), które są również zmieniane co miesiąc. Można do tej modlitwy dołączać także inne własne intencje.

 „Odmawiajcie codziennie Różaniec” (Matka Boża)
Deklaracja Przystąpienia do Żywego Różańca

Ja………………………………………………… ur. …………………….

Zamieszkały(a)……………………………………………………………..
adres

Parafia………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………

Proszę o przyjęcie do Żywego Różańca w parafii
pw. Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej w Pakości – Kalwarii

Zobowiązuję się do:
– codziennego odmawiania dziesiątki Różańca św.
– comiesięcznej wymiany tajemnic różańcowych w kościele
(osoby chore w domu)
– systematycznego udziału w Mszach św. w intencji żyjących
i zmarłych członków Żywego Różańca
– częstego przystępowania do sakramentów Pokuty i Eucharystii,
szczególnie z okazji uroczystości i świąt maryjnych oraz pierwszych
sobót miesiąca
– rozszerzania czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udziału w odpustach i procesjach maryjnych

……….…………………………………..
czytelny podpis

…………………………………                 ………….…………………………
podpis Ks. Dyrektora                              podpis Przewodniczącego