Roczne Wypominki za zmarłych. Pamiętajmy w modlitwach o naszych zmarłych.

Roczne Wypominki za zmarłych. Pamiętajmy w modlitwach o naszych zmarłych.

W Biurze parafialnym lub w zakrystii przyjmujemy Wypominki Roczne oraz Intencje mszalne na 2022r.  Za zmarłych polecanych w Wypominkach Rocznych będziemy modlić się od Nowego Roku w każdą niedzielę przed Mszą Św. o 9.00  oraz w I piątki miesiąca w czasie Mszy św. o 17.00.


Za zmarłych polecanych w jednorazowych listopadowych Wypominkach modliliśmy się w Sanktuarium Ukrzyżowania na Wzgórzu Kalwaryjskim w dniach od 2 do 8 listopada: na nabożeństwie o 16.30 oraz odprawiamy Mszę św. o 17.00. W niedzielę na nabożeństwie o 8.30 i Mszy św. o 9.00.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych zmarłych oraz polecajmy ich w tym szczególnym czasie modlitwie Kościoła, zyskując odpusty i zamawiając wypominki za zmarłych.


Odpusty za zmarłych.
    
Wierni, którzy nawiedzą kościół 1 i 2 listopada mogą zyskać odpust zupełny za zmarłych.

Ze wzgledu na panującą nadal pandemię koronawirusa, nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także przez cały listopad,  za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych, można zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące.
Odpust ten można  zyskać, pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej po Spowiedzi świętej, Komunia św., Ojcze nasz, Wierzę w Boga, modlitwa na intencje Ojca Świętego oraz wzbudzenie żalu doskonałego). Jednego dnia można zyskać odpust zupełny za jednego zmarłego (za duszę w czyśćcu cierpiącą).

Msze święte za zmarłych można zamawiać w Biurze parafialnym.

Msze św. gregoriańskie – można zamawiać także w Biurze parafialnym lub telefonicznie.    
Msza gregoriańska (tzw. „gregorianka”) — to trzydzieści Mszy św. odprawianych codziennie przez kolejne dni w intencji jednej osoby zmarłej o darowanie jej kar w czyśćcu.  Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. W 1884r. Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że „zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą”.