LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Dyżury w LSO – Lipiec 2022
Msza św. w niedziele:
  9.00 – Wojciech K.,  Aleks R.,  Wojciech S.,  Mateusz K., Patryk Sz. Krystian G., Stanisław G.
11.00 – Oskar R.,  Piotr M.,   Aleksander A.,  Marcel G., Maksymilian B.,  Alan B.

W tygodniu o 17.00

Poniedziałek –
Wojciech K., Mateusz K. 
Wtorek –
Oskar R., Maksymilian B.,  Alan B.
Środa –  Piotr M., Patryk Sz.
Czwartek – Aleks R., Stanisław G., Krystian G.
Piątek  –  Aleksander A.,  Marcel G., Wojciech S.
Sobota –

Ważne służby LSO
W czasie wakacji nie ma zbiórek
7 lipca  (Pierwszy Czwartek)
16.30 – Spowiedź św.
17.00 – Msza św. w intencji LSO i Rodzin
19.00 – 20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

1 lipca (Pierwszy Piątek)

16.30 – Spowiedź św.
17.00 – Msza św.

2 lipca (Pierwsza Sobota)

17.00 – Msza św. i Różaniec św.

Od 11 – 16.07.
– Kurs Ceremoniarza w Pakości: Oskar R., Wojciech K.
W piątek 1 lipca – odpust na Kalwarii Najdroższej Krwi Chrystusa. Suma Odpustowa o 10.00 przy kaplicy Kajfasz – Więzienie
W sobotę 2 lipca  – Pielgrzymka do Markowic – po Mszy św. 12.00 z kościoła św. Bonawentury
W środę 13 lipca  – Procesja fatimska po Mszy św. o 18.00 z kościoła św. Bonawentury
W sobotę 23 lipca o 17.00  oraz w niedzielę 24 lipca o 9.00 i 11.00 – poświęcenie pojazdów
W piątki – Msza św. o 17.00 i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

Śluby
w piątki:  08.07 i 15.07. o 15.30.
           

Zapraszamy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami w naszym kalwaryjskim kościele.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii, przed lub po Mszy św. niedzielnej.
Zachęcamy do służby przy ołtarzu także byłych ministrantów.
Zbiórki dla lektorów, ministrantów i kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza w soboty o 12.00. Nie ma zbiórek w czasie wakacji.
Obecnie (sierpień 2022r.) w Liturgicznej Służbie Ołtarza w naszej kalwaryjskiej Parafii mamy 4 lektorów, 11 ministrantów.
Opiekunem LSO od lipca 2016r. – proboszcz parafii o. Robert Nikel ofm


Ministrant
(łac. ministrare– służyć, posługiwać, pomagać) – to osoba posługująca przy celebracji Mszy św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, śluby, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.
Stopnie formacji ministranckiej: kandydat, ministrant, lektor, ceremoniarz.

Zasady ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Patronowie ministrantów
:
– św. Tarsycjusz – męczennik rzymski, III wiek
– św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska)
– św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Włochy)
– św. Dominik Savio -XIX wiek (Włochy)

Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
– pracowitości
– sumienności
– gorliwości
– żarliwej modlitwie
– codziennemu naśladowaniu Chrystusa
Patronowie Ministrantów uczą nas, że Jezus każdego zaprasza nas na drogę do świętości


Modlitwy przed i po służeniu:

Przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen