PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Spotkania Parafialnego Oddziału Caritas w Pakości odbywają się przy kościele św. Bonawentury w drugi czwartek miesiąca po Mszy św. o 18.00. Wszystkich zainteresowanych działalnością  charytatywną serdecznie na te spotkania zapraszamy. Parafialny Oddział Caritas w Pakości działający przy kościele św. Bonawentury obejmuje swoją działalnością obie pakoskie parafie.

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas w Pakości to m. in.:
– wydawanie unijnej żywności dla ok. 100 osób, które zadeklarowały potrzebę takiej pomocy – w  ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
– organizowanie pomocy w ramach akcji „Tak! Pomagam!” dla podopiecznych placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jaksicach
– przygotowywanie paczek świątecznych dla osób samotnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych (żywność i dary ofiarowane przez ludzi dobrej woli)
– włączanie się w akcję „Tornister pełen uśmiechu”  – dla uczniów z najbardziej potrzebujących pomocy rodzin
– współorganizowanie Walentynkowej Kolacji Charytatywnej – dochód jest przeznaczony na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci
– współorganizowanie Balu Wszystkich Świętych w Pakości
– wolontariusze pomagają w świetlicy „Słoneczko” w Pakości
– współpraca z młodzieżą ze szkoły im. Jana Pawła II w Kościelcu
– pomoc przy uroczystościach odpustowych na Kalwarii Pakoskiej

Działalność dobroczynna należy do istoty Kościoła. Poprzez lata przybierała ona różnorodną postać. Na początku XX wieku przyjęła ona postać instytucji o nazwie CARITAS. Szczególny rozwój CARITAS miał miejsce po II wojnie światowej, ale – niestety – w 1950 roku w wyniku decyzji ówczesnych władz państwowych CARITAS przestała istnieć, a cały majątek został upaństwowiony. Po blisko 40 latach na mocy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. Ksiądz Prymas, ówczesny Arcybiskup i Metropolita Gnieźnieński, dnia 20 grudnia tegoż roku swoim dekretem powołał do istnienia CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W dekrecie tym czytamy m.in.: „nawiązując do najlepszych tradycji Kościoła Katolickiego, który z woli swego Założyciela Jezusa Chrystusa troszczy się o każdego człowieka, o jego potrzeby duchowe i materialne; traktując zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia jako istotną część ewangelizacji (…) niniejszym powołuję do istnienia CAG”. Podstawowym celem działalności Caritas naszej Archidiecezji jest – zgodnie z jej statutem – „szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim”.