ŻYWY RÓŻANIEC

Osoby pragnące wstąpić do Żywego Różańca w naszej Parafii (nie muszą należeć  do naszej Parafii), zarówno kobiety jak i mężczyźni (mile widziana jest młodzież i starsze dzieci) mogą zgłaszać się w zakrystii lub w biurze parafialnym. Odpowiednie deklaracje znajdują się poniżej na stronie internetowej oraz w kościele na stoliku pod chórem.

Obecnie  powstaje
w naszej kalwaryjskiej Parafii szósta Róża Różańcowa pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Osoby, które pragną włączyć się do codziennej  wspólnej modlitwy różańcowej w Żywym Różańcu, bardzo serdecznie zapraszamy !

Żywy Różaniec w naszej Parafii ma spotkania w Pierwsze Soboty Miesiąca:
– o 17.00 Msza św. za żyjących i zmarłych członków
Żywego Różańca

p
o Mszy św. wspólny Różaniec św. oraz  15-to minutowe rozważanie tajemnic różańcowychw ramach nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca wynagradzających Niepokonalnemu Sercu Maryi.
D
la poszczególnych Róż Różańcowych, w ustalonych wcześniej terminach, raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne  w salce parafialnej.

 

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi! Amen.

 

Z historii Żywego Różańca w naszej Parafii.

4 czerwca 2022r. w Pierwszą Sobotę Miesiąca rozpoczęto tworzenie szóstej Róży Różańcowej pw. św. Franciszka z Asyżu, jako duchowe podziękowanie za wielką łaskę Nawiedzenia Jasnogórskiej Ikony w kalwaryjskiej parafii. 

7 maja 2022r. w Pierwszą Sobotę Miesiąca powstała piąta Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Zelatorka Ewa Szubertowska.
W tym dniu do Żywego Różańca wstąpiło 6 osób. Róża ta powstała w ramach duchowego przygotowania do Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kalwaryjskiej Parafii. Nawiedzenie Jasnogórskiej Ikony miało miejsce, po 44 latach, w dniach 2-3 czerwca 2022r.
Święto Patronalne tej Róży przypada 26 sierpnia we wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej.

3 maja 2022r. w uroczystość NMP Królowej Polski  zostały przyjęte do Żywego Różańca 3 osoby.
5 marca 2022r. w Pierwszą Sobotę Miesiąca zostało przyjętych do Żywego Różańca 5 osób.
6 listopada 2021r. w Pierwszą Sobotę Miesiąca zostało przyjętych do Żywego Różańca 7 osób.

Od października 2021r. spotkania formacyjne dla poszczególnych Róż Różańcowych odbywają się w salce parafialnej. Dotychczas odbywały się w kościele w Pierwsze Soboty Miesiąca przed Mszą świętą o 17.00.
Od początku powstania Żywego Różańca w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca odprawiana jest o 17.00 Msza święta w intencji Żywego Różańca, a po niej Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi i 15.to minutowe rozważanie tajemnic różańcowych.

12 czerwca 2021r. we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w czasie Mszy świętej proboszcz parafii o. Robert Nikel ofm poświęcił nową chorągiew Żywego Różańca.

6 lutego 2021r. w Pierwszą Sobotę Miesiąca powstała czwarta Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zelatorka Mirosława Nowak.
Święto Patronalne tej Róży przypada 27 czerwca we wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymały legitymacje Żywego Różańca, statut Żywego Różańca oraz rozważania różańcowe.

3 listopada 2018r.  w Pierwszą Sobotę Miesiąca powstała trzecia Róża Różańcowa pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Zelatorka Dorota Kulpa.
Róża powstała w roku 40-lecia powołania na Stolicę Piotrową Papieża Polaka Karola Wojtyły (16.10.1978). Róża ta została skompletowana na zakończenie Parafialnych Misji Świętych w naszej kalwaryjskiej Parafii (07.10.2018).
Święto patronalne przypada 22 października we wspomnienie św. Jana Pawła II.
W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymały legitymacje Żywego Różańca, statut Żywego Różańca oraz rozważania różańcowe.

2 grudnia 2017r. w Pierwszą Sobotę Miesiąca powstała druga Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Zelatorka Danuta Grzechowiak.
Święto patronalne przypada 13 maja we wspomnienie NMP z Fatimy.
W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymały legitymacje Żywego Różańca, statut Żywego Różańca oraz rozważania różańcowe.

26 listopada 2016r. powstała pierwsza Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Zelatorka Maria Różycka.
Święto patronalne przypada 15 września we wspomnienie NMP Bolesnej.
W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby te otrzymują legitymacje Żywego Różańca, statut Żywego Różańca oraz rozważania różańcowe.


Zmarli członkowie Żywego Różańca w naszej Parafii:
+ Andrzej Parkosz (+ 29.11.2020r.) – z Róży Różańcowej Matki Bożej Bolesnej

Opiekunem Żywego Różańca od listopada 2016r. jest o. Robert Nikel ofm – proboszcz parafii.


Obowiązki w Żywym Różańcu:

– codzienne odmawianie i rozważanie jednej dziesiątki różańca św.

– raz w miesiącu wymiana tajemnic różańcowych w kościele (osoby chore w domu)
– udział raz w miesiącu w Mszach św. w intencji Żywego Różańca
– częste przystępowanie do sakramentów: Spowiedzi św. i Komunii św.
– rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udział w odpustach i procesjach maryjnych
– udziale w pogrzebie członka Żywego Różańca.

Członkowie Żywego Różańca mogą zyskać łaski odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

– przyjęcia do Żywego Różańca

– Bożego Narodzenia (25.12)
– Ofiarowania Pańskiego (2.02)
– Zwiastowania NMP (25.03)
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia NMP (15.08)
– Królowej Różańca św. (7.10)
– Niepokalanego Poczęcia NMP (8.12)


Stowarzyszenie Żywy Różaniec
– to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Paulinę – Marię Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.
Żywy Różaniec zatwierdził 27 stycznia 1832r. papież Grzegorz XVI.
Beatyfikacja Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca, odbyła się w Lyonie 22 maja 2022r.

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez św. Jana Pawła II – liczy 20 osób.

Każda osoba z Róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.
Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach podawanych przez papieża (misyjnej i ogólnej), które są również zmieniane co miesiąc. Można do tej modlitwy dołączać także inne własne intencje.

 „Odmawiajcie codziennie Różaniec” (Matka Boża)
Deklaracja Przystąpienia do Żywego Różańca

Ja………………………………………………… ur. …………………….

Zamieszkały(a)……………………………………………………………..
adres

Parafia………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………

Proszę o przyjęcie do Żywego Różańca w parafii
pw. Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej w Pakości – Kalwarii

Zobowiązuję się do:
– codziennego odmawiania dziesiątki Różańca św.
– comiesięcznej wymiany tajemnic różańcowych w kościele
(osoby chore w domu)
– systematycznego udziału w Mszach św. w intencji żyjących
i zmarłych członków Żywego Różańca
– częstego przystępowania do sakramentów Pokuty i Eucharystii,
szczególnie z okazji uroczystości i świąt maryjnych oraz pierwszych
sobót miesiąca
– rozszerzania czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udziału w odpustach i procesjach maryjnych

……….…………………………………..
czytelny podpis

…………………………………                 ………….…………………………
podpis Ks. Dyrektora                              podpis Przewodniczącego