Misterium Męki Pańskiej w Pakości 2015

Misterium Męki Pańskiej w Pakości 2015

Dnia 27 marca 2105 w Parku Kulturowym „Kalwaria Pakoska” w Pakości odbyło się Misterium Męki Pańskiej. W role Pana Jezusa, Marii, Św. Weroniki, Piłata, Kajfasza oraz płaczących niewiast i rzymskich legionistów wcieliła się młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Umiejscowienie misterium w naturalnej scenerii, pośród zabytkowych kapliczek Drogi Krzyżowej, spotęgowało jej prawdziwe przeżywanie przez licznie zgromadzonych wiernych. Na długo pozostaną w pamięci odgrywane z powagą sceny poszczególnych stacji, a zwłaszcza: nałożenia i dźwignia krzyża, bolesnych upadków, przejmującego spotkania z Marią, czy wreszcie upokarzającego obnażenia z szat i wzniosłego przybicia do Krzyża u stóp Kościółka Matki Bożej Bolesnej i Chrystusa Ukrzyżowanego na górze Kalwarii. Miłość z boleścią przeplatały się w oczach tak rozmodlonych wiernych jak i grających aktorów. Serca długo jeszcze drżeć będą na wspomnienie tego wydarzenia oczyma wyobraźni.