40-lecie Parafii – Pakość Kalwaria 2015

40-lecie Parafii - Pakość Kalwaria 2015

Dnia 15 listopada 1975 roku ówczesny arcybiskup gnieźnieński i warszawski Prymas Polski Jego ekscelencja Kardynał Stefan Wyszyński erygował przy Kościele kalwaryjskim parafię p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego I Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. I oto w nie­dzielę 15 listopada 2015 roku po czterdziestu latach od erygowania parafii wierni, parafianie, dobroczyńcy sympatycy tego miejsca Kalwarii i Klasztoru zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez byłych proboszczów i kapłanów, którzy pracowali na kalwaryjskim wzgórzu. Mszy Św. przewodniczył obecny proboszcz o. Ireneusz Główczewski a Słowo Boże wygłosił ojciec rektor naszego Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach O. dr Kamil Paczkowski. Na uroczysto­ści jubile­uszowe przybyli do naszej parafii i swoją obecnością uświetnili to wydarzenie : Wieloletni gwardian Klasztoru w Pakości Ojciec Jakub Kubica pracujący na codzień w klasztorze we Wieluniu, Ojciec Damazy Wyroba z Kobylina, ojciec Gabriel Kiliński z Gdańska Nowego Portu, honorowy obywatel miasta Pakości, Ojciec Gerwazy Biernat z Wejherowa, ks. Piotr Dunst (o. Sylweriusz) zobecnie pracujący w diecezji Pelplińskiej, ojciec Dacjan Marczak były Kustosz i Gwardian klasztoru w Pakości, obecny Gwardian Kustosz i proboszcz parafi św. Bonawentury ojciec Natalis Walkowiak, a także pochodzący z naszej parafii Ojciec Korneliusz Mroziński. Wśród gosci kapłanów mszę św. celebrowali Ojciec Chryzostom Fryc przeożony Klasztoru w Sinalundze oraz ks. Roman Zaborowski. Zaproszeni zostali wszyscy żyjący proboszczowie i kapłani pracujący i pochodzący z naszej parafii niestety wielu z nich ze względu na wiek, ale i na stan zdrowia, a także i na wykonywane obowiązki nie mogło przybyć: Ojciec Leon Wojsyk pierwszy przełożony braci na Kalwarii, Ojciec Konstanty Saternus, ojciec Pacyfik Gawlik, ojciec Anatol Makosz, br. Dominik Załucki, ojciec Urban Pudełko i ojciec Kalikst Salak.. Modlitwą ogarnialiśmy także zmarłych współbraci którzy uświęcali się na tym miejscu a w szczególności pierwszego proboszcza na Kalwarii o Klaudiusza Grzeszczaka. Uroczystość przebiegła we wspaniałej modlitewnej atmosferze a obecność tak wielu ludzi na Mszy Świętej świadczy o umiłowaniu tego miejsca, naszej pakoskiej Kalwarii.