Franciszkanie w Inowrocławiu

Franciszkanie w Inowrocławiu

Na zaproszenie abp. Wojciecha Polaka Bracia Mniejsi Konwentualni Prowincji św. Maksymiliana, a więc ci sami, którzy od wieków modlą się i pracują w Gnieźnie, objęli inowrocławską parafię pw. Świętego Krzyża. Uroczysta inauguracja ich posługi z wprowadzeniem o. Daniela Pliszki OFM Conv w urząd proboszcza odbyła się 27 sierpnia. To powrót franciszkanów do miasta nad Notecią, zakon bowiem miał w Inowrocławiu swój klasztor już w XIII wieku. Ufundował go książę kujawski Kazimierz w północno-wschodniej części miasta, zajmowanej dziś przez Plac Klasztorny. Książę zamierzył dla mnichów pracę misyjną na terenach zamieszkanych przez pogańskich Prusów, ale nie tylko. Bracia mniejsi mieli również sprawować duszpasterską opiekę na miejscowym ludem i z zadania tego, podobnie jak z wielu innych, wywiązali się znakomicie. Brali czynny udział w organizowaniu miasta, kształcili jego mieszkańców, a także doradzali księciu, także w sprawach politycznych. Ich klasztor był często miejscem spotkań i pertraktacji politycznych. W surowych zakonnych salach decydowały się niejednokrotnie losy wojny lub pokoju. Duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu byli podporą nie tylko Kazimierza, ale i jego następców. Co ciekawe, konwent inowrocławski zaliczał się wówczas do najstarszych i największych w Polsce, zaraz po wrocławskim i krakowskim. Stanowił kustodię obejmującą klasztory pruskie i wielkopolskie. Dopiero pod koniec XIII wieku ustąpił w godności klasztorowi gnieźnieńskiemu.