Msze św. do Bożego Miłosierdzia

Msze św. do Bożego Miłosierdzia

W Roku Jubileuszu Miłosierdzia w naszym kościele w Pakości – Kalwarii 
w
każdy piątek:
– od 16.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
– okazja do Spowiedzi św.
– na zakończenie Koronka do Bożego Miłosierdzia

o 17.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych do Bożego Miłosierdzia(intencje można składać przed Mszą św.  w zakrystii, do skarbonki pod chórem lub Skrzynkę intencji na naszej stronie internetowej)

Zapraszają Bracia Mniejsi Franciszkanie

 

Płyną zdroje łask….
Odpust zupełny w kościele jubileuszowym można uzyskać pod zwykłymi warunkami, jeden raz dziennie, ofiarowując go w intencji własnej lub za zmarłych.

Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to:

1. Sakramentalna spowiedź (może być odprawiona wcześniej)
2. Komunia Eucharystyczna
3. Modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś
Maryjo” 
lub inna)
4. Wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego

Gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy.

Dodatkowe warunki odpustu są następujące:    
– pielgrzymka do Drzwi Świętych w wyznaczonym kościele
– uczestnictwo we Mszy św. (może być też w innym kościele)
– refleksja nad miłosierdziem
– odmówienie „Wierzę w Boga”
– modlitwa za Ojca Świętego

INFORMACJA O ODPUSTACH ZWIĄZANYCH Z ROKIEM ŚWIĘTYM 
W dokumencie papieskim oraz w wytycznych dotyczących odpustów
i sakramentu pokuty, zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji czytamy, że w Roku Jubileuszowym, wierni mogą czerpać z duchowego skarbca Kościoła
i uzyskiwać odpusty.

Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można spełnić na cztery różne sposoby:

Wszyscy wierni
– pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) w jednej z 4 Bazylik
Większych w Rzymie lub w katedrze lub w kościele wyznaczonym przez
biskupa
– uczestnictwo we Mszy św.
– refleksja nad miłosierdziem
– odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego
Boga
”)
– modlitwa za Ojca św.

Wszyscy wierni
– wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała,
– zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego
i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca.

Więźniowie
– szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa,
– traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przejście przez Drzwi Święte,
– nawiedzą kaplicę więzienną,
– uczestnictwo we Mszy Świętej,
– refleksja nad miłosierdziem,
– odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego
Boga
”),
– modlitwa za Ojca św.

Chorzy, starsi, samotni      
– przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej choroby i cierpienia,
– Komunia św. lub uczestnictwo we Mszy Świętej i modlitwie wspólnotowej
również za pośrednictwem środków masowego przekazu.